Forsskålsymposiet 2017: Framtiden för liberalismen

Pressmeddelande
1 november 2017

Demokrati, mänskliga rättigheter och politisk frihet är inga självklara grundvärden i dagens världspolitik. Under de senaste åren har det liberala sättet att förhålla sig – politiskt, ekonomiskt och akademiskt – kommit att angripas från en starkt populistisk och auktoritär strömning. Framtiden för liberalismen är temat för 2017 års Forsskålsymposium vid Uppsala universitet.

Liberalismen rymmer, brett tolkad, en blandad erfarenhet av framgångar och bakslag. Under de senaste hundra åren har det på några håll i världen och med begränsad framgång gått att kombinera rättsstat, marknadshushållning, allmän rösträtt, politisk frihet och handlingsförmåga. Fram till 1945 var det långtifrån uppenbart att liberalismen i denna bredare mening hade en framtid. Först efter andra världskriget inträdde en period av starkt omfattad segervisshet. Sedan några år tillbaka går det återigen att urskilja tendenser till global fragmentering, oförsonliga konflikter och populism. Grunden för en liberal ordning är inte längre självklar.

2017 års hedersföreläsare är Sverker Gustavsson, professor i statskunskap vid Uppsala universitet under rubriken Vad krävs för att liberalismen inte skall gå förlorad?

Föreläsningen följs av ett panelsamtal under ledning av Ulrika Knutson, journalist och före detta ordförande i Publicistklubben. Paneldeltagande är:

- Mats Karlsson, direktör Utrikespolitiska institutet
- Håkan Holmberg, politisk chefredaktör vid Upsala Nya Tidning
- Sofia Näsström, docent vid statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet
- Inger Österdahl, professor vid juridiska institutionen vid Uppsala universitet

Tid: 16 november 2017, kl 13:15-16:00
Plats: Auditoriet, Museum Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala
Gratis inträde, öppet för allmänheten

Kontaktperson:

Stella Marceta, tel: 018-471 53 53, stella.marceta@ires.uu.se

Om Peter Forsskål
Peter Forsskål (1732–1763) var filosof, nationalekonom, orientalist och botanist. Han räknas som en av Linnés lärjungar och avled år 1763 under en vetenskaplig expedition till det som idag är Jemen. Forsskål har beskrivits som den ende egentlige upplysningsfilosofen i Sverige. Mest känd för eftervärlden har Forsskål blivit för sin avhandling Tankar om den borgerliga friheten som han gav ut under kuppartade former 1759.

Uppsala Forum, Uppsala universitet och Juridiska institutionen uppmärksammar genom ett årligt återkommande Forsskålsymposium Forsskåls gärning och idéer. Inom ramen för symposiet ges varje år en Forsskålföreläsning på ett tema som ligger Forsskåls gärning nära. Forsskålföreläsningen utgör en av Uppsala universitets hedersföreläsningar, och följs av en paneldiskussion med företrädare från olika samhällsområden.