Säves gotländska samlingar digitaliserade

Pressmeddelande
16 april 2018

En skatt av bilder och lokalhistoriska anteckningar från Gotland har nu gjorts tillgängliga i digital form. Kulturhistorikern och konstnären Pehr Arvid Säve samlade under 1800-talet in lokalhistoriskt material som nu blir åtkomligt för alla.

På Uppsala universitetsbibliotek finns idag Säves omfattande handskriftsvolymer med titeln Gotländska samlingar, vilka innehåller de anteckningar om sägner, lekar, visor, ortnamn, högtider och lokalhistoria som Säve gjort på Gotland under 1800-talets mitt och senare hälft. Biblioteket har även en stor mängd teckningar och målningar av Säves hand. Nu blir en stor del av denna skatt tillgänglig långt utanför universitetsbibliotekets väggar.

Kulturhistorikern och konstnären Pehr Arvid Säve (1811-1887), född i Roma, blev efter studier i Uppsala lärare på Gotland. Där gjorde han till sin livsuppgift att samla in och förteckna folkminnen och annat av antikvariskt intresse på ön. Han var även initiativtagare till Gotlands Fornsal, som idag är Gotlands Museum. År 1877 utnämndes Pehr Arvid Säve till filosofie hedersdoktor vid Uppsala universitet.

Se universitetsbibliotekets Sävebilder och -handskrifter i Alvin – plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv.

Alla bilder i samlingen får användas fritt. 

Exempel på bilder ur samlingen:

Teckning av Hogräns kyrka.

Apotheket vid Strandgatan i Visby.

För mer information kontakta Åsa Henningsson, biträdande avdelningschef, kulturarvsavdelningen, asa.henningsson@ub.uu.se tel. 070-4250837