Tätare samarbete med teknikföretag

8 april 2015

ABB:s VD Johan Söderström och rektor Eva Åkesson vid en rundvandring på Ångströmlaboratoriet.

Siegbahnsalen var välfylld när företaget ABB gästade Ångströmlaboratoriet i februari. I publiken satt många studenter men även forskare som var nyfikna på det nya samarbetsavtalet mellan Uppsala universitet och ABB som undertecknades samma dag.

– Det känns fantastiskt att vara här och det säger jag inte bara för att jag är hedersdoktor vid Uppsala universitet utan för att jag kommer från ABB. Vi älskar Uppsala universitet, sade Johan Söderström och rev ned dagens första applåd.

Det var en uppsluppen vd som pratade med studenterna om vad det innebär att arbeta på ABB. Den internationella miljön och engagemanget för hållbarhet lyftes till fram i presentationen.

ABB är attraktiv som arbetsgivare, berättade personalansvariga Åsa Jackson:

– Vi kom tvåa efter Google i en enkät bland studenter och yrkesverksamma civilingenjörer. Orsaken är att vi är måna om att öppna upp ABB som företag för framtidens medarbetare. Vi satsar på sommarjobb och examensarbeten, för att visa vilka olika möjligheter det finns för civilingenjörer.

En viktig del av avtalet med Uppsala universitet är att formalisera samarbetet kring examensarbeten och sommarjobb. Men också forskningssamarbete ingår i avtalet.

– Vi har haft ett långt och bra samarbete. Nu vill vi formalisera det här och ställa upp med ännu fler examensarbeten, sommarjobb och adjungerade professorer. Vi vill också samarbeta mer i laboratoriemiljöer och i undervisningen, säger Johan Söderström.

Sedan tidigare finns samarbeten inom kraft, robotik, IT och energieffektivisering, men i avtalet planeras fler forskningssamarbeten.

Johan Tysk, vicerektor för teknik och naturvetenskap, är nöjd med det nya avtalet:

– Det är väldigt spännande. Det är en förstärkning både av utbildning och forskning. Vi kan fördjupa samarbetet inom till exempel materialvetenskap, IT och elteknik och får en förstärkning på tekniksidan.

Avtalet innebär inte att ABB får exklusivitet till samarbeten med Uppsala universitet. Men ändå, kan det bidra till att forskningen styrs i en viss riktning?

– Nej, vi lever i en så komplex och mångfacetterad värld. Forskningen är redan idag beroende av många olika externa anslagsgivare och det här ger oss bara fler möjligheter. Det är bra att samarbetet formaliseras så att vi träffas regelbundet och stämmer av. Vi kan lära oss mycket av det här.

En som jobbat mycket med ABB under årens lopp är Lars-Eric Larsson, biträdande näringslivschef på UU Innovation. Han betonar att forskningssamarbetet med ABB har pågått länge:

– På projektnivå har vi samarbeten i 20-30 forskningsprojekt. Avtalet innebär att vi samlar allt i en aktivitetsplan, med en ansvarig på båda sidor. Aktivitetsplanen utvärderas årligen i ett gemensamt möte mellan ledningsgrupperna.

Han skulle gärna se fler avtal av den här typen.

– Den här typen av partnerskap är ett sätt att bygga strategisk samverkan. Det gör det möjligt att till exempel på ett bättre sätt utnyttja resurser tillsammans och starta fler gemensamma projekt.

---

FAKTA: Aktiviteter 2015

I aktivitetsplanen för 2015 ingår bland annat:

  • Studentaktiviteter som examensarbeten, sommarpraktik och studiebesök för studenter
  • En AIMDay på ABB i maj med tema ”Power 2030”
  • Forskningsaktiviteter som en strategi för post docs på ABB, rörlighet för personal vid ABB och Uppsala universitet och nya doktorandprojekt inom energiområdet.