SciLifeLab ökar infrastrukturutbudet

28 maj 2015

SciLifeLab stärker sitt infrastrukturutbud med verksamheter vid lärosäten i Göteborg, Linköping, Lund och Umeå och erbjuder därmed utökat teknikstöd till svenska forskare.

Science for Life Laboratory (SciLifeLab) är ett center för molekylära biovetenskaper med fokus på forskning inom hälsa och miljö. Centret är en nationell resurs och ett samarbete mellan fyra universitet: Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholms universitet och Uppsala universitet.

För att bredda utbudet av tekniker och kompetens som är tillgängliga för svenska forskare inom SciLifeLab har centrets styrelse beslutat att integrera teknikkompetens vid andra lärosäten i SciLifeLab. Dessa tekniklaboratorier kommer att erbjuda tekniker och kompetens som kompletterar centrets nuvarande infrastruktur och kommer att integreras i SciLifeLabs befintliga teknikplattformar.

Vid SciLifeLabs styrelsemöte 13 maj beslutades att sex sådana faciliteter skall finansieras och integreras i centret från och med 2016.

• Systems Biology vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg som kommer att ingå i plattformen Bioinformatics
• Metabolomics vid Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå som blir en ny plattform
• Integrative Clinical Genomics vid Göteborgs universitet som kommer att ingå i plattformen Clinical Diagnostics
• NMR for Life (Nuclear Magnetic Resonance) vid Göteborgs universitet som kommer att ingå i plattformen för Structural Biology
• Next Generation Sequencing vid Lunds universitet som kommer att ingå i plattformen Clinical Diagnostics
• U-READ (Unit for Rapid Engineered Antibody Development) vid Lunds universitet som kommer att ingå i plattformen Drug Discovery and Development

Under 2016 startas även en helt ny facilitet för cryo-elektronmikroskopi (Cryo-EM) som kommer att ha verksamhet både vid SciLifeLab i Stockholm och vid Umeå universitet.

Läs mer om SciLifeLabs förstärkning av infrastrukturen.