Korta vägen för nyanlända akademiker startar i Eskilstuna

29 januari 2016

Sedan 2012 har Uppsala universitet och Academicum AB samarbetat inom projektet Korta vägen i Uppsala och Västerås. Syftet är att på uppdrag av Arbetsförmedlingen tillvarata nyanlända akademikers kompetens. Efter några års uppehåll nystartar man nu i Eskilstuna.

Korta vägen är en nationell arbetsmarknadsutbildning med syfte att tillvarata nyanländas akademikers kompetens och hjälpa dem att få en snabb karriärstart inom just sitt kompetensområde. I januari 2016 startar Korta vägen igen i Eskilstuna efter något års uppehåll. Bland deltagarna finns bland annat läkare, civilingenjörer, jurister, ekonomer och lärare.
 
Korta vägen erbjuder deltagarna en kombination av åtgärder för snabbare infasning, bland annat tematisk undervisning i svenska där generella områden som om arbetsliv, organisation, kultur och svensk förvaltning varvas med mer specifika ämnen. I den 26 veckor långa utbildningen ingår även studievägledning, arbetsplatsförlagd utbildning på företag och myndigheter i Mälardalen samt yrkescoachning. Alla deltagare får en handledare som fungerar som mentor och en ingång till den lokala arbetsmarknaden.

-    Universitetet är en central aktör i både den regionala, nationella och internationella kompetensförsörjningen. Att på detta sätt bidra till att fler får möjlighet att använda sin kompetens i Sverige känns mycket angeläget och vi är glada för Arbetsförmedlingens förtroende, säger Gabriel Gardell, projektledare vid Uppsala universitets avdelning för uppdragsutbildning.

För mer information kontakta Gabriel Gardell, projektledare Uppsala universitet, tel: 018-471 1851, gabriel.gardell@uadm.uu.se