Stor forskningsstudie om antibiotikaresistens

1 december 2009

2010 startar tretton forskargrupper i sex olika länder en stor forskningsstudie om hur antibiotikaresistens kan förhindras. Projektet har beviljats 63 miljoner kronor av EU och koordineras av professor Dan Andersson vid Uppsala universitet.

Efter introduktionen av antibiotika för runt 70 år sedan har antalet resistenta bakterier stadigt ökat. I dag utgör dessa bakterier ett sådant hot att många antibiotika redan har blivit eller är på väg att bli verkningslösa. Detta har redan resulterat i ökad sjuklighet och dödlighet i infektionssjukdomar både nationellt och globalt.

Tyvärr har utvecklingen av nya antibiotika avstannat och det är därför mycket angeläget att undersöka olika strategier för att bromsa resistensutvecklingen. En viktig del i detta arbete är att få en ökad förståelse av de olika faktorer som påverkar hur snabbt och på vilket sätt resistenta bakterier sprider sig bland människor, djur och i miljön och vilken kunskap som krävs för att kunna förutsäga när och hur snabbt resistens utvecklas.

Forskningsprojektet "Predicting antibiotic resistance" har beviljats 63 miljoner kronor av EU för att studera hur resistenta bakterier sprids i olika typer av miljöer. 15 miljoner har tilldelats forskarna i Uppsala. Projektet drar igång i februari 2010 och pågår i tre år.

- Forskningsresultaten kommer förhoppningsvis att leda till att antibiotika kan designas på ett sådant sätt att bakterierna inte blir resistenta lika snabbt samt utvecklandet av bättre och mer rationella strategier för att förhindra bakteriernas spridning, säger professor Dan Andersson, koordinator för projektet.

Kontaktperson för projektet: Dan Andersson, tel: 018-471 41 75
e-post: Dan.Andersson@imbim.uu.se