Samarbetsprojekt får 20 miljoner kronor

21-9

Bildtext

Uppsala universitet får del av 20 miljoner kronor i fyra år i ett samarbetsprojekt mellan universitetet och industrin. Bakom anslaget står Vinnova och AstraZeneca. Projektet går ut på att ta fram en metod som mäter mängden insulinproducerade celler hos människa.- För att kunna utveckla nya läkemedel som behandlar diabetes är det mycket viktigt att kunna mäta mängden av insulinproducerade betaceller i bukspottkörteln. Idag finns inga metoder för det. Vi kan till exempel inte mäta hur många av dessa betaceller som producerar insulin – inte heller mängden - vi kan endast mäta själva funktionen i bukspottkörteln, säger Lars Johansson, forskare vid AstraZeneca, stationerad vid institutionen för onkologi, radiologi och klinisk immunologi vid Uppsala universitet.
Han är projektkoordinator för samarbetsprojektet mellan Uppsala universitet och industrin inom området biovetenskaplig forskning och utveckling, som nu inleds. Tillsammans med läkemedelsföretaget AstraZeneca har universitetet ansökt om medel hos Vinnova (inom ramen för programmet Sambio2006), vilka bidrar med tio miljoner kronor och AstraZeneca med ytterligare tio miljoner kronor - totalt under fyra år.

Världsledande centrum

Uppsala universitet är världsledande inom transplantation av betaceller; här finns till exempel Nordens första centrum för celltransplantation. För forskare vid Uppsala universitet är det också av stor vikt att utveckla metoder att mäta betacellsmassa i samband med transplantation.
Projektet ska utveckla markörer för att mäta beta-cellmassa både med hjälp av PET-teknik samt studera möjligheten att mäta substanser i blodet som ger ett mått av beta-cellmassan.
Forskningen kommer att bedrivas både vid Uppsala universitet - enheterna för radiologi och klinisk immunologi – och vid Astra Zenecas forskningsanläggning i Mölndal.

Kontaktpersoner: Håkan Ahlström och Olle Korsgren (Uppsala universitet), Jan Eriksson (AstraZeneca) och Lars Johansson (projektkoordinator, AstraZeneca).

Gunilla Sthyr

Läs mer

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin