Uppsala universitet knyter kontakter med södra Afrika

21-9

Bildtext

Uppsala universitet och sju andra universitet grundar ett gemensamt Centrum för södra Afrika – Norden. Det beslöts på ett möte som hölls i Western Cape i Sydafrika i januari.

Syftet med nya centret är att främja multilateralt vetenskapligt samarbete mellan de två regionerna, och att förstärka de medverkande lärosätenas möjligheter att ta sig an nya utmaningar när det gäller nytänkande och utveckling. Ledare från medlemsuniversiteten kommer att träffas årligen för att diskutera och planera gemensamma satsningar.

De universitet som nu bildar centret är Uppsala, Århus, Bergen, Malawi, Namibia, Åbo, Western Cape och Zambia. Alla universitet i de två regionerna kommer dock att kunna bli medlemmar före den första konferensen i december 2007. Temat för konferensens blir ”Higher Education and Development: Shifting Challenges and Opportunities”.

Centret kommer att ledas av en styrelse och ett råd som består av universitetens rektorer eller deras representanter. För Uppsala universitets del ingår prorektor Kerstin Sahlin i styrelsen. Rådets första ordförande blir professor Brian O'Connell, rektor vid universitetet i Western Cape, och första viceordförande blir professor Sigmund Grønmo, rektor vid universitetet i Bergen.

- Vi ser fram emot många multilaterala projekt och intellektuella möten nu när de båda regionerna tillsammans tar sig an de stora utmaningarna som världen står inför vad gäller samhället och miljön, säger professor O'Connell.

Centrets fysiska bas kommer att finnas vid universitetet i Western Cape, där ett sekretariat ska etableras. Man planerar också en webbsida för medlemmarna med information om både universiteten och de två regionerna, inklusive forsknings- och undervisningsmaterial.

Anna Malmberg

Läs mer

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin