Guldregn över filosofins historia

Uppsala universitet beviljades 12 forskningsprojekt och ett forskningsprogram.

Uppsala universitet beviljades 12 forskningsprojekt och ett forskningsprogram.

Tolv forskningsprojekt och ett forskningsprogram inom humaniora och samhällsvetenskap har fått anslag från Riksbankens Jubileumsfond. Lilli Alanen, professor i filosofins historia, får 14 miljoner kronor för sitt program "Att förstå handling".


Uppsala universitet fick god utdelning när Riksbankens Jubileumsfond fördelade sina forskningsanslag. Totalt beviljades 41 ansökningar, varav Uppsala universitets forskare fick tolv. Av totalt fyra beviljade programanslag fick Uppsala ett: Lilli Alanen får 14 miljoner kronor för sitt program ”Att förstå handling. Natur, handlingsbegrepp och värde i den västerländska filosofiska traditionen.”
Programmet ska pågå under fem år och är inriktat på att analysera den historiska bakgrunden till dagens mångfacetterade filosofiska debatt kring handling.

- Det här är ett filosofiskt forskningsområde med en lång filosofisk tradition som går tillbaka till antiken. Nu får filosofihistoria status som eget forskningsområde, det är jätteviktigt för den svenska filosofin. Satsningen innebär också att vi kan utveckla det internationella samarbetet, säger Lilli Alanen.

Vad styr våra handlingar?

Forskningen kommer att ha sitt centrum i Uppsala och 16 forskare finansieras för längre eller kortare perioder under dessa fem år.
- I filosofin är begreppet handling oerhört viktigt och centralt. Den mänskliga handlingen tycks vara oskiljaktligt förbunden med mening, avsikter, skäl och värden. Men görs eller styrs våra handlingar av omständigheter eller gör vi dem själva? Och vad finns det för rum för dessa fenomen i naturvetenskapliga förklaringar och naturskeendet? Programmet tar sig an den problematiken på både filosofiskt och kronologiskt bred front, säger Lilli Alanen.
De viktigaste traditioner som programmet fokuserar på är de platonska, aristoteliska och stoiska traditionerna från antiken till nya tidens början. Speciell uppmärksamhet ägnas den arabiska filosofin och dess växelverkan mellan det grekiska, arabiska och latinska filosofiska tankearvet och dess anpassning till moderna naturvetenskapliga förklaringsmodeller.

Fler forskningsanslag
Några andra humanister som beviljats forskningsanslag är professor Petter Asp, juridiska institutionen, som får 2,4 miljoner kr för projektet ”Sexualbrotten – dogmatik, debatt och teori” och juridikforskaren Eva Edwardsson, som får 4,2 miljoner kr för projektet ”Har byråkraterna blivit lagstiftare? Europeiseringens innebörd för lydnads- och lojalitetsplikter för nationella myndigheter”.
Professor Ulf Dimberg, psykologiska institutionen, får nära tre miljoner kr för ett projekt om ”Emotionell Empati: Kausala mekanismer och omedvetna processer”, freds- och konfliktforskaren Magnus Öberg får 3,4 miljoner kr för projektet ”Patrimonialism, Globalisering och Inbördeskrig” och litteraturforskaren Maria Karlsson får närmare fyra miljoner kronor för projektet ”Läsarnas Lagerlöf. Allmänhetens brev till Selma Lagerlöf, del I-II.

Gunilla Sthyr

Läs mer

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevFÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin