Uppsala universitet får 14 utbildningar inom Lärarlyftet

Några kurser ger vidareutbildning inom matematik.

Några kurser ger vidareutbildning inom matematik.

Sekretariatet för kompetensutveckling vid Uppsala universitet kommer till våren 2008 att kunna erbjuda 14 olika uppdragsutbildningar inom den stora nationella satsningen "Lärarlyftet".


- Av totalt 20 föreslagna utbildningar från Uppsala universitet, så har Skolverket upphandlat 14 av våra utbildningar. Det betyder att vi blir en av de större leverantörerna i landet för lärarlyftet, säger Kay Svensson, chef för sekretariatet för kompetensutveckling.
Skolverket har fått anbud på cirka 1 200 utbildningar från drygt 30 högskolor i landet. Av dessa tar Uppsala universitet hem 14 olika uppdragsutbildningar för fortbildning av lärare i den första omgången.
- Med hjälp av tidigare utvärderingar lyckades vi komma mycket nära Skolverkets bedömningar av nyskapande utbildningar, vilka skulle vara tydligt anpassade till skolans behov och läroplaner. Så vi var väl förberedda.

Matematik och svenska

Utbildningarna riktar sig framför allt till lärare från förskoleklass och upp till årskurs nio. De flesta utbildningar ger vidareutbildning inom matematik och inom utveckling av läsande och skrivande, men här finns även till exempel ”Kemi för lärare i förskoleklass” och ”Historia – Det förflutna är inte vad det en gång varit”.
Ett par utbildningar riktar sig till lärare i gymnasieskolan och vuxenutbildningen, bland annat  ”Religion – Livsfrågor i en tid av förändring” .
- Från vår sida har det varit en spännande resa och vi ser en stor potential för att göra ännu fler kurser till nästa anbudsomgång. Vi har redan börjat förberedelserna. Dels kommer vi att gå igenom de utbildningar som inte blev antagna i den första omgången, dels utveckla nya kurser till andra grupper av lärare, säger Kay Svensson.
Skolverket kommer att upphandla utbildningar för varje termin under de tre år som lärarlyftet pågår. Nästa anbud ska vara inlämnat till Skolverket den 15 januari.

Gunilla Sthyr

Läs mer

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevFÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin