Många forskarutbildade lärare vid Uppsala universitet

21-9

Bildtext

81 procent av alla lärare vid Uppsala universitet är forskarutbildade. Det ger en tredjeplacering i listan från Högskoleverket, där Handelshögskolan (89 procent) och Chalmers (85 procent) toppar.

I landet som helhet är bara drygt 60 procent av lärarna vid universitet och högskolor forskarutbildade. Antalet har ökat något under de senaste åren men förändringen går långsamt. Det visar en ny analys från Högskoleverket. 
– Andelen forskarutbildade lärare är låg och det vore bra om fler som saknar forskarutbildning kunde få möjlighet till denna kompetensutveckling, säger Anders Flodström, universitetskansler på Högskoleverket.

Stora skillnader mellan lärosätena
Det skiljer sig stort mellan högskolorna och universiteten i hur stor andel av lärarna som har en forskarutbildning. Vissa lärosäten har stora forskningsuppdrag medan många av de mindre högskolorna framför allt sysslar med undervisning. Detta påverkar skillnaderna, skriver Högskoleverket i ett pressmeddelande.
Vilken typ av utbildningar som bedrivs på lärosätena påverkar också antalet forskarutbildade. Lärarutbildningar, vårdutbildningar och konstärliga utbildningar har en liten andel forskarutbildade lärare vid alla lärosäten.
 
Hela analysen finns på Högskoleverkets webbplats.

Annica Hulth

Läs mer

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevFÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin