Startskott för fysikernas alumnträffar

50 fysiker, med examen från 70-talet och framåt samlades på Ångströmlaboratoriet

50 fysiker, med examen från 70-talet och framåt samlades på Ångströmlaboratoriet

I förra veckan samlades 50 fysiker av olika årgångar vid Ångströmlaboratoriet, som ett startskott för alumnverksamheten inom fysik. Föreläsningar, posterutställning och middag stod på programmet.

Efter en rundvandring på Ångströmlaboratoriet, där bland annat renrummen och tandemacceleratorn visades, hölls två föredrag om vetenskap och ovetenskap.
Föreläsarna var två tidigare fysikstudenter – vetenskapsjournalisten Maria Gunther Axelsson, som disputerade 1998, och universitetslektorn Staffan Yngve som disputerade 1972. Institutionens nuvarande forskning visades upp i en posterutställning.
- Det var trevligt, berättar Olga Botner, professor i partikelfysik och en av arrangörerna.
Fysikerna tänker fortsätta med alumnträffar cirka en gång om året. Däremellan är alumnerna välkomna till kollokvier i fysik som äger rum någon gång i månaden.
- Vi hoppas på att skapa nätverk. Speciellt viktigt är det för våra doktorander att se att det finns ett liv efter disputationen, och att många tidigare studenter nu verkar ute i samhället. Det är genom kontakter man får jobb, både inom och utom universitetet, säger Olga Botner.

Utbildningar satsar aktivt
Alltfler av universitetets utbildningar satsar aktivt på att hålla kontakten med tidigare studenter.
- Vi har fått igång en reguljär verksamhet i alla fall inom de största alumnföreningarna. Flera gånger per termin arrangeras något större evenemang, och det är flera som har årligen återkommande alumnträffar, säger Johan Edman som är universitetets alumnkoordinator.
Under hösten har datavetarna, företagsekonomerna, personalvetarna och fysikerna haft större evenemang. I dagarna arrangerar chefsnätverket Ruter Dam en ”karriärdag” för studenter, där alumner från Uppsala universitet medverkar.
Hittills har över 9 300 personer registrerat sig i universitetets alumndatabas. Alla som tar examen vid Uppsala universitet får en inbjudan till alumnnätverket. Störst är företagsekonomernas alumnförening som har passerat 1000 medlemmar.

Annica Hulth

Läs mer

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevFÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin