Ny studie om svenska elevers läsning

21-9

Bildtext

Svenska elever i årskurs 4 lyckas väl med sin läsning i ett internationellt perspektiv. Endast sex av 45 länderregioner når ett bättre resultat. Det visar en av världens mest omfattande läsundersökningar, PIRLS, som sammanställts av Uppsalaprofessorn Caroline Liberg. Men andelen starka läsare har minskat.


Sverige tillhör också de länder där skillnaderna mellan elever som lyckas väl och elever som inte lyckas lika väl är relativt små. Däremot presterar flickor i genomsnitt bättre än pojkar, något som gäller för de flesta länder.

Andelen starka och mycket starka läsare som minskat de senaste fem åren. Färre elever klarar mer avancerade läsuppgifter. Det är också färre elever som har en mycket positiv attityd till läsning och som ofta läser längre texter och böcker på fritiden för att det är roligt. Läsning av kortare texter på exempelvis internet och TV/video konkurrerar om läsutrymmet. Det är också färre elever som kommer från hem med många barnböcker och som har föräldrar som läser ofta och för nöjes skull.

Resultaten tyder på att svensk skola stödjer elevers utveckling av en grundläggande läsförmåga. Däremot stödjer skolan inte i samma utsträckning elevernas vidare utveckling av mer avancerade förmågor att läsa såväl skönlitterära texter som faktatexter i olika ämnen.

Läs mer på Skolverkets hemsida

 

 

Anneli Waara

Läs mer

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevFÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin