Två nya forskarskolor till Uppsala universitet

21-9

Bildtext

Uppsala universitet får två av de 19 nya forskarskolor som Vetenskapsrådet nyligen beviljat driftsmedel till. Den ena forskarskolan är inom området genomik och den andra inom avancerade material för 2000-talet.


Samordnare till forskarskolan inom området genomiken bakom fenotypisk diversitet i naturliga populationer, är Hans Ellegren vid institutionen för evolution, genomik och systematik.
För forskarskolan inom avancerade material för 2000-talet, heter samordnaren Gabriella Andersson, vid fysiska institutionen.
De utgör två av 19 beviljade forskarskolor som Vetenskapsrådet ska satsa på under den kommande femårsperioden. Bidragsbeloppet är högst 2,5 miljoner kronor per år.
De 19 forskarskolorna ska samordnas och drivas vid åtta lärosäten och inriktningen spänner över alla vetenskapsområden. Syftet med satsningen är att stärka forskarutbildningen och stimulera forskarutbildning inom nya områden, främja mångvetenskap och öka samverkan.

Bidrag till infrastruktur

Vetenskapsrådet har också beviljat omkring 136 miljoner kronor till dyrbar  utrustning, planering och drift av infrastrukturer till 33 projekt, varav fem vid Uppsala universitet. Det är Ulf Gyllensten, som får planeringsbidrag för att utvärdera metoder för en databas med populationsbaserad genealogi ,Janos Hajdu, dyrbar utrustning: blixtdiffraktionsavbildning, Chrisopher Juhlin, driftsbidrag: svenskt djupborrningsprogram, Joseph Nordgren, bidrag till ny kärnteknik och neutronspridning samt Ann-Christine Syvänen, får bidrag till dyrbar utrustning.

Gunilla Sthyr

Läs mer

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevFÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin