Nytt centrum ska studera företagandets historia

Mats Larsson, drivande kraft bakom ett nytt centrum för företagshistoria.

Mats Larsson, drivande kraft bakom ett nytt centrum för företagshistoria.

Ett nytt centrum för företagshistoria inrättas vid Uppsala universitet från 1 januari. Det blir det första i sitt slag i Sverige och det ska bland annat studera medieföretagens och marknadsföringens historia.


Grunden för Uppsala center for business history, som det nya tvärvetenskapliga centret ska heta, är ett anslag på en miljon per år i fem år från Ridderstads stiftelse. Det innefattar bland annat en halvtids professur i mediehistoria med särskild inriktning mot tidnings- och medieföretagens historiska utveckling och en forskartjänst i varumärkeshistoria.
- Centret ska samla kompetens från ekonomiämnena och juridik och ägna sig åt forskning och utbildning där nutida företag och marknadsföreteelser studeras utifrån ett historiskt perspektiv, säger Mats Larsson, som själv skrivit om medieföretaget Bonniers och som tillträder den nya professuren från årsskiftet.

Stora förändringar i mediebranschen
Och som forskningsfält är mediebranschen mycket intressant, menar Larsson. Den svenska mediebranschen har genomgått stora förändringar de senaste årtiondena, både vad gäller själva journalistiken och företagsstrukturen. Branschen globaliseras och Stockholm växer fram som en länk i det internationella medieutbytet.
- För 40 år sedan var internationaliseringen liten, men i dag berörs alla medieföretag av den internationella marknaden.
Men man kommer inte bara att bedriva forskning om medieföretagande. Även den svenska storföretagssektorns framväxt kommer att analyseras, liksom den svenska finansmarknadens utveckling.
- Inom dessa områden har vi också ett nära samarbete med framför allt europeiska forskningsmiljöer, säger Mats Larsson.

Vill bredda utbildningen
En annan viktig del av verksamheten blir att skapa kurser som kan vara intressanta för universitetets övriga utbildning, exempelvis inom juridik, ekonomi, teknik och entreprenörskap. Syftet är att lära studenterna historiska metoder och att se i ett längre perspektiv. Det är avgörande för förståelsen av både nuläge och framtid, menar Mats Larsson. Ingenjörer, t ex, behöver kunskap om marknadens framväxt för att lyckas i sitt arbete.
- Prognoser blir allt viktigare i samhället och då känns det bra att bygga upp den här typen av kompetens på universitetet.

Anslag från flera stiftelser
Han är övertygad om att centret, som vid starten kommer att sysselsätta cirka tio forskare och doktorander, blir en tillgång för många både inom och utanför universitetet. Och intresset är stort, inte minst utifrån. Sedan det blivit klart med anslag från samhällsvetenskapliga fakulteten och rektor har man fått besked om anslag från flera andra stiftelser. Några exempel är Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond och Handelsbankens forskningsstiftelser.

Centret kommer också att gå samman med verksamheten vid Handelshögskolans institut för ekonomisk historia, vilket ytterligare stärker kompetensen liksom kontakterna med näringslivet. En del av verksamheten kommer att utgöras av uppdragsforskning. Intresset för företagen att känna till och lyfta fram sin historia ökar och man vill inte ha ”skrönor” utan gedigen kunskap.

- Allt fler har blivit medvetna om att det är en viktig komponent i företagskulturen, konstaterar Mats Larsson

Samverkan mot omvärlden

Är det då inte lätt att företagen bara vill ha det positiva i sin historia? Nej, det är inte Mats Larsson erfarenhet, istället ser företagen gärna att det som möjligen inte är så positivt ändå är bäst att lyfta fram i ljuset och att det görs på ett seriöst sätt, genom forskning.
Centret innebär ett tydligt steg mot ökad samverkan mot omvärlden för ämnet ekonomisk historia, vilket Mats Larsson är väldigt nöjd med. Historisk forskning uppfattas ofta som lite världsfrånvänt, när den egentligen kan vara mycket angelägen och viktig för den pågående utvecklingen. Och i centrets styrelse sitter tre representanter från universitetsvärlden och tre från näringslivet, både från storföretag och nya innovationsföretag.
- Det bäddar gott för framtiden, säger Mats Larsson.

Anneli Waara

Läs mer

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevFÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin