Årets alumn 2012: Stefan Swartling Peterson

Stefan Swartling Peterson har fått utmärkelsen Årets alumn 2012.

Stefan Swartling Peterson har fått utmärkelsen Årets alumn 2012.

Utmärkelsen Årets alumn 2012 vid Uppsala universitet har tilldelats Stefan Swartling Peterson, professor i global hälsa vid Uppsala universitet. Han får utmärkelsen för sina värdefulla insatser efter sina studier vid universitetet. Stefan Swartling Peterson var bland annat med och startade den svenska sektionen av Läkare utan gränser.


2012 års alumn tillkännagavs under evenemanget Årets alumndag i universitetshuset. Årets alumn, Stefan Swartling Peterson, tog sin läkarexamen från Uppsala universitet 1990 och blev året därefter Master of public health vid Harvard, USA. 1993 var han med och startade den svenska grenen av Läkare utan gränser.

Mellan åren 1994 och 1997 bedrev Stefan Swartling Peterson fältstudier i Tanzania samt arbetade inom socialmedicin i Sverige. Därefter har han bland annat arbetat för WHO i Kampala, Uganda. Han disputerade i Uppsala år 2000 med avhandlingen "Controlling Iodine Deficiency Disorders - Studies for Program Management in Sub-Saharan Africa." 2009 utnämndes han till professor vid Karolinska institutet och 2012 till professor i global hälsa vid institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet. Stefan Swartling Peterson har i sin forskning studerat hur människor i låginkomstländer söker vård och vilken vård som finns att tillgå. Forskningen syftar till att överbrygga gapet mellan den kunskap som finns och den vård ett sjukt barn faktiskt får.

Kommitténs motivering till utmärkelsen:
Stefan har utfört många värdefulla insatser efter sina studier vid Uppsala universitet, främst genom sitt arbete för kvinnors och barns hälsa i utvecklingsländer. Stefan var även med och startade den svenska sektionen av Läkare utan gränser 1993.

Han har på så sätt konkret bidragit till Uppsala universitets mål och visioner om att bidra till en bättre värld. Stefan är en god ambassadör för Uppsala universitet och har alltid generöst delat med sig av sin kunskap och sina erfarenheter både till studenter och till yngre kollegor.


Alla med anknytning till Uppsala universitet kan lämna förslag på vem som ska bli årets alumn. Nomineringarna behandlas av en kommitté bestående av Uppsala universitets rektor, prorektor, kommunikationsdirektör, Uppsala studentkårs ordförande, Kuratorskonventets Curator curatorum samt universitetets alumnkoordinator. Beslutet om vem som ska bli årets alumn fattas sedan av rektor.

Linda Koffmar

Läs mer

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevFÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin