Insektshanars konkurrens om honor drivkraft bakom könsorganens evolution

Då en hona parar sig med flera hanar konkurrerar dessa om att lyckas befrukta hennes ägg. Detta är en viktig evolutionär kraft som lett till att en mångfald av olika hanliga könsorgan har utvecklats. Det visar en studie av fröbaggar som idag publiceras i den ledande vetenskapliga tidskriften Current Biology.


När det gäller högre växters fortplantning bygger det inflytelserika klassificeringssystem som utvecklades av Carl von Linné på det faktum att de reproduktiva delarna är evolutionärt stabila. Detta står i skarp kontrast till reproduktiva organ hos djur med inre befruktning.  Hos dessa är det tvärtom könsorganen som utvecklats snabbast av alla morfologiska egenskaper under evolutionen. Hos praktiskt taget alla djurgrupper, från rundmaskar och blötdjur till reptiler och däggdjur, skiljer sig det hanliga könsorganet markant åt mellan olika närstående arter.

I ett nytt samarbetsprojekt mellan Uppsala universitet och University of Cincinnati har nu forskarna för första gången lyckats klarlägga den evolutionära kraft som ligger bakom denna snabba utveckling hos en fröbagge (Callosobruchus maculatus).

-    Våra resultat visar att hos dessa skalbaggar påverkar parningsorganets morfologi hanarnas befruktningsframgång. Eftersom honorna parar sig med flera hanar bestämmer parningsorganets funktion vilken av hanarna som kommer att befrukta hennes ägg, säger projektets vetenskaplige ledare professor Göran Arnqvist.

-    Denna konkurrens hanar emellan har orsakat en fantastisk biologisk diversitet och vi tror att det också direkt bidragit till bildandet av nya arter.

Med hjälp av både mikrolaserteknik och genetiska försök har man lyckats förändra morfologin hos det hanliga könsorganet hos dessa skalbaggar, vilket möjligjort den nya studien.

Studien har finansierats av bland andra Europeiska Forskningsrådet och Vetenskapsrådet.


Läs mer

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin