Mats Leijon får KTH:s guldmedalj för industrisamverkan

Uppsalaprofessorn Mats Leijon får medalj för industrisamverkan.

Uppsalaprofessorn Mats Leijon får medalj för industrisamverkan.

Professor Mats Leijon vid avdelningen för elektricitetslära, Uppsala universitet, har som förste akademiker någonsin tilldelats KTH:s pris för industrisamverkan. Ett viktigt pris som han är mycket glad över att få.


I prismotiveringen lyfts Mats Leijons engagemang för industrisamverkan fram liksom den verksamhet som han har byggt upp vid Uppsala universitet. Juryn skriver också att han ”på grund av sitt ingenjörsmässiga synsätt i komplexa systemtekniska frågor lockar väldigt många duktiga studenter och forskare”. Därför är han ”en synnerligen värdig mottagare av KTHs guldmedalj i Industrisamverkan.”

– Det är bra att det finns ett pris som så tydligt är till för att stärka samverkan mellan universitet, företag och samhälle, säger Mats Leijon.

Den samhällsnyttiga forskningen ger möjligheter till att stärka befintlig industri, skapa nya företag och öka arbetstillfällena, menar Mats Leijon som gärna involverar både studenter och forskarkollegor i samverkan med företag. Själv har han en bakgrund både inom industri och akademi och ser till att föra samman det bästa från båda världarna.

– Tillsammans kan forskare och industri definiera vad som verkligen är nyttigt att fundera på. Utvecklas vår industri väl i internationell jämförelse så behåller Sverige ett välstånd, säger han.

Han har tillsammans med sitt forskarteam utvecklat flera tekniska lösningar inom området förnybara energikällor, baserade på vatten och vind. Det har resulterat i en rad världspatent och åtskilliga företagsbildningar inom bland annat vågkraft, vilket också gör honom till entreprenör. I dag har han, förutom professuren i elektricitetslära, även rollen som dekan vid tekniksektionen vid Uppsala universitet.

KTH:s guldmedalj instiftades 2007 och har från och med 2008 delats ut en gång varje år. Tidigare pristagare är Johan Schubert (2008), Bernt Ericson (2009), Billy Fredriksson (2010) , Olle Wijk (2011) och Hasse Johansson (2012). Utdelningen kommer att ske på KTH:s promotionshögtid i Stadshuset den 15 november.

Läs mer

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin