Stipendier till lovande Ångströminnovatörer

Årets innovationsstipendiater, från vänster: Mateusz Skiba, Bozhidar Stefanov, Jose Perez, Simon Gustafsson, Sara Frykstrand och Peng Zhang.

Årets innovationsstipendiater, från vänster: Mateusz Skiba, Bozhidar Stefanov, Jose Perez, Simon Gustafsson, Sara Frykstrand och Peng Zhang.

Vid en prisceremoni den 18 maj uppmärksammades lovande innovatörer bland doktorander och examensarbetare på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Innovationsstipendiaterna Mateusz Skiba, Bozhidar Stefanov, Jose Perez, Simon Gustafsson, Sara Frykstrand, och Peng Zhang belönades för forskningssamverkan med industrin eller för att de utvecklar forskningsidéer med kommersiell potential.


Tre innovationsstipendium på 15 000 kronor vardera och ett på 5000 kronor delades på onsdagens prisceremoni ut till doktorander och examensarbetare vid Ångströmlaboratoriet som bedöms ha nått extra långt i sina strävanden mot samarbete med industrin eller för naturvetenskaplig forskning med kommersiell potential. Stipendiet är instiftat av Innovationsstiftelsen Handelsbanken Uppsala City och delas årligen ut av Ångström Material Akademi vid UU Innovation. Årets stipendiater forskar inom områdena kärnfysik, fasta tillståndets fysik, elektricitetslära och nanoteknologi och funktionella material.

Mottagare av innovationsstipendium om 15 000 kronor:
Jose Perez, doktorand vid avdelningen för elektricitetslära, belönas för sitt arbete med magnetiska bärlager för minskad friktion för vattenkraftstillämpningar. En pilotinstallation kommer att genomföras på en vattenkraftstation där lagret kommer att få en 150 ton tung rotor att sväva. Utvecklingen drivs i samarbete med start-up företaget Forsnetics. Ett aktivt samarbete pågår även med GE.

Mateusz Skiba, doktorand vid avdelningen för tillämpad kärnfysik, belönas för sitt arbete med att digitalisera ett datainsamlingssystem som mäter neutroner vid den världsledande fusionsanläggningen JET i Storbritannien. Datainsamlingssystemets teknik har gjort att bakgrundsnivåer reducerats avsevärt och möjliggjort mätningar som tidigare inte har varit möjliga. Arbetet har gjorts i nära samarbete med företaget SP Devices i Linköping, som tillverkar datainsamlingskorten. Mateusz Skibas forskning har drivit på företagets utveckling av mjukvaran som installerats på datainsamlingskorten.

Ett innovationsstipendium delas mellan doktoranderna Peng Zhang och Sara Frykstrand och exjobbaren Simon Gustafsson, samtliga verksamma vid avdelningen för nanoteknologi och funktionella material. De belönas för sitt arbete med att utveckla en ny metod för att kunna styra porstorleken i materialet Upsalite. Detta är första gången man kan styra porstorlek i ett så kallat mesoporöst material utan att använda templatmolekyler, vilket öppnar upp helt nya möjligheter till mer miljövänlig industriell produktion av denna typ av material. Samarbeten har initierats med det från Ångströmlaboratoriet avknoppade företaget Disruptive Materials.

Mottagare av innovationsstipendium om 5000 kronor:
Bozhidar Stefanov, doktorand vid avdelningen för fasta tillståndets fysik, belönas för sitt arbete med att verifiera en ny princip för att rena inomhusluft med solljusbelysning genom användning av en ny fönsterbeläggning av titandioxid. Med denna upptäckt så kan man rena luft genom att låta den passera genom fönsterspalten mellan ytterglas och innanför liggande glasrutor, vilket inte varit möjligt med existerande teknologi. Arbetet har delvis genomförts inom ramen för ett EU-projekt i samarbete med olika företagspartners.

Sara Gredemark

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin