Årets pedagogiska pristagare utsedda

Glada miner när vicerektor Johan Tysk och prorektor Anders Malmberg meddelade universitetsadjunkt Johan Larsson vid institutionen för fysik och astronomi att han får 2016 års pedagogiska pris.

Glada miner när vicerektor Johan Tysk och prorektor Anders Malmberg meddelade universitetsadjunkt Johan Larsson vid institutionen för fysik och astronomi att han får 2016 års pedagogiska pris.

Årets pedagogiska pristagare vid Uppsala universitet undervisar i ämnen kopplade till lingvistik, nationalekonomi, medicinsk cellbiologi och fysik och astronomi. Det fria pedagogiska priset tillfaller David Black-Schaffer, universitetslektor vid institutionen för informationsteknologi för sitt arbete med integration av digitala resurser i undervisningen.


De pedagogiska pristagarna väljs utifrån förslag från studenter och kollegor. De slutliga pristagarna utses av en beredningsgrupp som består av två lärare och två studenter från fyra olika nomineringsområden. I var det 59 personer som nominerades.

- Pedagogiska priset belönar undervisningsinsatser av högsta kvalitet. De lärare som i hård konkurrens tilldelas priset representerar både högskolepedagogisk kompetens och genuin omtanke om studenternas lärande, säger prorektor Anders Malmberg, ordförande i beredningsgruppen.

Prisen delas ut i samband med professorsinstallationen i november. Prissumman är 20 000 kronor.

Pristagare och motiveringar

Område teologi, humaniora och lärarutbildning:

Universitetslektor Sina Tezel vid institutionen för lingvistik och filologi har tilldelats 2016 års pedagogiska pris inom området teologi, humaniora och lärarutbildning.

Sina Tezels engagerade och varierade undervisning gynnar alla studenters lärande. Hon är tillgänglig och får saker att framstå som möjliga även under svåra studieperioder. Sina ser till den enskilda studentens behov, ger konstruktiv återkoppling och inspirerar med sitt raka och tydliga mentorskap. Som lärare och samordnare för Orientalistikprogrammet är hon en dynamisk kraft som starkt bidragit till framgångsrik kursutveckling.

Område juridik och samhällsvetenskap:

Universitetslektor Per Engström vid nationalekonomiska institutionen har tilldelats 2016 års pedagogiska pris inom området juridik och samhällsvetenskap.

Per Engström undervisar på alla nivåer, från grundkurs till forskarutbildning, och på flertalet av institutionens kurser. Han har utvecklat kurser och skapat progression i utbildningen. Hans aktiverande undervisningsformer engagerar studenter och han har visat hur teknik kan användas för att utveckla lärandet. Per är en pedagogisk, lugn, öppen samt organiserad lärare och pedagogisk ledare som har förmågan att samarbeta med studenter.

Område medicin och farmaci:

Universitetsadjunkt Per Holmfeldt vid institutionen för medicinsk cellbiologi har tilldelats 2016 års pedagogiska pris inom området medicin och farmaci.

Per Holmfeldt ansvarar för undervisningen i fysiologi på sjuksköterske- och BMA-programmen. Han är en tydlig pedagogisk ledare och förbättrar ständigt undervisningen – inte minst distansundervisningen av studenter i Visby. Per har, i lyhörd dialog med studenterna, skapat en konkurrenskraftig utbildning på vetenskaplig grund, vilket lett till ett markant förbättrat examinationsresultat. Hans omväxlande och integrerande föreläsningar uppskattas av studenterna.

Område matematik, naturvetenskap och teknik:

Universitetsadjunkt Johan Larsson vid institutionen för fysik och astronomi har tilldelats 2016 års pedagogiska pris inom området matematik, naturvetenskap och teknik.

Johan Larsson är en erfaren lärare som ständigt utvecklar sin undervisning. I hans undervisning framträder klara mål, stimulerande vardagskopplingar, kreativa modeller och spännande experiment. Med en bred repertoar av undervisningsformer strävar Johan efter att möta alla studenter där de är och främja deras lärande. Han delar frikostigt med sig av inspiration, fysikkunskaper och pedagogiska råd till studenter och lärarkollegor.

Fria priset:

Universitetslektor David Black-Schaffer vid institutionen för informationsteknologi har tilldelats 2016 års fria pedagogiska pris på temat ”Integrering av digitala resurser i undervisningen”.

David Black-Schaffer svarar för hängiven och entusiastisk integration av digitala resurser i undervisningen. Studenterna arbetar aktivt och stöds i sitt lärande med väl genomarbetat digitalt undervisningsmaterial. Med stor passion utvecklar, använder och förnyar han en ”flipped classroom”-pedagogik, som han även delat med sig av bland studenter och lärare. Denna fullskaliga integrering av digitala resurser stimulerar lärande och gör det roligt att studera.

Elin Bäckström

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin