Hjärnäpplet till Maria Strømme

Maria Strømme, professor i nanoteknologi och mottagare av Hjärnäpplet 2016

Maria Strømme, professor i nanoteknologi och mottagare av Hjärnäpplet 2016

Hjärnäpplet, Uppsala universitets pris för framgångsrik kunskapsöverföring, tilldelas i år Maria Strømme, professor i nanoteknologi. Hon får det för sitt breda engagemang i att nyttiggöra och kommunicera forskning. Beslutet om priset har fattats av rektor.


- Maria Strømme är en mycket framgångsrik forskare och har varit med och grundat flera intressanta företag, bland annat Disruptive Materials. Samtidigt brinner hon för kommunikation och har blivit en inspirationskälla för många utanför universitetet, säger rektor Eva Åkesson.

Professor Maria Strømme, institutionen för teknikvetenskaper, tillhör Uppsala universitets internationellt mest uppmärksammade forskare, och har samtidigt bidragit till framgångsrik kunskapsöverföring. Hon utnämndes till professor i nanoteknologi år 2004 och har sedan dess byggt upp en forskargrupp på 35 personer som arbetar med att öka kunskapen om de fysikaliska, kemiska och strukturella egenskaperna hos material. Målet är att på nanonivå ändra ett materials struktur så att det får önskade egenskaper på makronivå och därigenom funktionalitet för olika tillämpningar.

Maria Strømme har bidragit till kunskapsöverföring på många sätt. Via publika framträdanden bidrar hon till att inspirera barn och unga till utbildning inom teknik. Hon är också aktiv med att föra ut kunskap om nanoteknikforskning och dess breda tillämpningsmöjligheter till allmänheten och att inspirera kvinnor till teknikstudier och forskning. 

Som innovatör och entreprenör har Maria Strømme samverkat med företag för att bland annat utveckla nya typer av batterier och material baserat på cellulosa från alger. Tillsammans med forskarkollegor och erfarna industrialister har hon också grundat företaget Disruptive Materials baserat på det unika högabsorberande materialet Upsalite som tagits fram inom hennes forskargrupp.

Hjärnäpplet delas ut årligen för framstående överföring av kunskap från akademin till ett företag eller annan extern organisation och som resulterat i innovation. Beslut fattas av rektor efter beredning av en priskommitté med interna och externa representanter. Priset delas ut vid professorsinstallationen i november.

Relaterat material - tidigare intervju med pristagaren

Anneli Waara

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin