Materialet med många egenskaper

Det nya materialet har många goda egenskaper och är till exempel bakterietillväxthämmande och extremt bra på att absorbera fukt.

Det nya materialet har många goda egenskaper och är till exempel bakterietillväxthämmande och extremt bra på att absorbera fukt.

Materialet Upsalite upptäcktes av Maria Strømmes forskargrupp och har egenskaper som fått stor internationell uppmärksamhet. Det är till exempel bakterietillväxthämmande och extremt bra på att absorbera fukt. Ett företag har startats där entreprenörer och forskare arbetar sida vid sida med olika tillämpningar av materialet.


Det porösa materialet har hittills visat sig kunna användas för att förbättra frisättningen av svårlösliga läkemedel i kroppen och till olika hudapplikationer. Materialet kan även användas för att sprida god doft men också ta bort oönskad lukt, till exempel i förpackningar med färsk fisk. Luftfuktigheten i känslig elektronik kan kontrolleras, avloppsvatten renas från miljögifter – berättelsen om Upsalite är en osannolik framgångssaga men handlar om många års grundforskning.

– Vårt mål från början var att lösa ett stort problem som läkemedelsindustrin har, nämligen att många av de läkemedel som nu håller på att tas fram är svårlösliga. De vill bilda kristaller som är svåra att lösa upp i mag- och tarmkanalen, berättar Maria Strømme, professor i nanoteknologi.

Godkänt för farmaceutiska produkter

Efter försök med kalciumkarbonat som inte var tillräckligt stabilt började man jobba med magnesiumkarbonat som också var godkänt för farmaceutiska produkter. Tanken var att skapa en magnesiumkarbonat i porös form med extremt små porer på nanonivå.

– Vi visste att när läkemedelsmolekylerna tvingas in i porerna kan de inte bilda kristaller och kvarstår i oordnad form så att kroppen kan ta upp dem i mage och tarm.

Men trots att lösningen fanns inom räckhåll ville det sig inte riktigt. Försök efter försök misslyckades. Ända till forskaren Johan Gómez de la Torre (tidigare Forsgren) startade en materialsyntesprocess på en torsdag, blev sjuk på fredagen, glömde bort att be någon stoppa processen och återvände först på måndagen.

– Då såg han att något hade hänt. Materialblandningen hade ändrat karaktär och efter torkning fick vi just det porösa material vi ville ha. Vi blev överväldigade, minns Maria Strømme.

Lyckades med det omöjliga

Forskargruppen blev inte mindre exalterad när de insåg att forskare försökt skapa ett liknande material sedan början av nittonhundratalet. Flera artiklar och även en rysk avhandling från 1960-talet kom fram till att syntesen Strømmes forskargrupp precis lyckats med var omöjlig.

– Det var då vi insåg att vi måste förbereda oss på att bli ifrågasatta. Vi har aldrig analyserat prover så noggrant! I december 2012 var vi säkra och kunde patentera materialet. Sommaren 2013 publicerade vi nyheten i en vetenskaplig tidskrift.

Den mediala uppmärksamheten lät inte vänta på sig och träffarna på Google på ordet Upsalite, som forskarna döpte materialet till, gick upp från noll till fem hundratusen på ett par veckor. Det som väckte mest medial uppmärksamhet var att materialet visade sig vara så bra på att suga upp fukt, vilket i sig var en lyckosam bieffekt. Målet från början var ju att stabilisera läkemedelsmolekyler.

Sara Fryksand är en av medgrundarna av företaget
och Maria Strømme leder forskargruppen bakom det
nya materialet. Foto: Mikael Wallerstedt

Nu stod det klart att resultaten var möjliga att ta till marknaden och företaget Disruptive Materials AB bildades för att kommersialisera upptäckten av Upsalite. Sara Frykstrand som var doktorand när Upsalite upptäcktes är en av medgrundarna.
– Vi är inne i en väldigt spännande fas och det är klart att det känns omtumlande ibland. Men jag tar en sak i taget och fokuserar på det dagliga arbetet – det är så jag fungerar, säger Sara.

Både forskare och entreprenör

I dag arbetar Sara Frykstrand 70 procent på företaget och 30 procent som forskare och har vant sig att kombinera rollerna. Sju forskare och elva entreprenörer samarbetar, till exempel med att optimera Upsalite som läkemedelsbärare för olika läkemedel mot bland annat reumatism, hiv-symptom och cancer.

– Men ibland får man ha tungan rätt i mun. Forskare producerar resultat genom att publicera, därför kan inte företaget gå ut med hemlig information utan att samråda med forskargruppen, säger Sara.

För Maria Strømme är den nära kopplingen mellan grundforskning, tillämpad forskning och kommersialisering en fungerande trio som skapar mervärden för Uppsala universitet och hela samhället.

Finns det någon risk att forskare bara satsar på forskning som går att tillämpa och negligerar ”omöjliga” projekt?
– Intressant fråga, men all min erfarenhet säger mig att när man låter en tillämpning få driva projektet som vi gjort med Upsalite innebär det samtidigt att vi måste vara excellenta i grundforskningen. Det är min erfarenhet från projekt till projekt, från patent till patent, säger Maria Strømme.

Sara Frykstrand håller med.

– När vi väl gjort upptäckten ägnade jag mig ett helt år åt grundforskning för att förstå alla faser och mellanfaser i Upsalite-syntesen.

Henrik Möller

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin