Fyra toppforskare vid Uppsala universitet får ERC Starting Grants

21-9

Bildtext

Det europeiska forskningsrådet, ERC, har nu offentliggjort vilka forskare som tilldelats ERC Starting Grants vid 2017 års utlysning. 406 forskningsprojekt inom EU får dela på totalt 605 miljoner euro. Fyra av 16 projekt vid svenska lärosäten går till forskare vid Uppsala universitet.


Utlysningen av ERC Starting Grant vänder sig till forskare som är i början av sin karriär (2-7 år efter avlagd doktorsexamen) och vill etablera sig som forskningsledare i Europa.

– Toppforskare behöver goda villkor vid rätt tidpunkt för att kunna utvecklas. ERC Starting Grants ger dem möjligheter att få de bästa villkoren i början av forskarkarriären. ERC-anslagen bidrar till att vi kan behålla och attrahera forskartalanger i Europa. De är en investering i framtidens Europa, säger Carlos Moedas, EU-kommissionär med ansvar för forskning, vetenskap och innovation.

Av de totalt 3085 ansökningarna 2017 beviljades 406 projektanslag på upp till 1,5 miljoner euro till forskare i 23 länder. 2017 års ERC Starting Grants delas ut inom tre områden enligt följande:

  • 118 anslag  inom Life Sciences
  • 177 anslag inom Physical Sciences and Engineering
  • 111 anslag inom Social Sciences and Humanities

16 av anslagen delas ut till svenska lärosäten. Fyra av dessa går till Uppsala universitet – alla inom teknik och naturvetenskap:  

  • Annica Black-Schaffer, institutionen för fysik och astronomi, Materialteori: New mechanisms and materials for odd-frequency superconductivity
  • Adrian Kantian, institutionen för fysik och astronomi, Materialteori: D-electrons coupled to dissipation: a novel approach for understanding and engineering superconducting materials and devices
  • Carina Schlebusch, institutionen för organismbiologi, Evolution och utvecklingsbiologi: The African Neolithic: A genetic perspective
  • Maria Tenje, institutionen för teknikvetenskaper, Mikrosystemteknik: Sophisticated 3D cell culture scaffolds for Next Generation Barrier-on-chip In vitro models

Om ERC
Det europeiska forskningsrådet, ERC, etablerades 2007 och är den första europeiska anslagsgivaren för excellenta forskare i Europa. Varje år väljer man ut, och delar ut bidrag till, de allra bästa och kreativa forskarna från hela världen. ERC delar ut tre typer av bidrag: Starting Grants, Consolidator Grants och Advanced Grants. En fjärde typ av bidrag – Synergy Grants – har lanserats 2017.

Anna Malmberg

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin