Universitetet konstaterar oredlighet bakom plaststudie

21-9

Bildtext

Uppsala universitet har nu fattat beslut i oredlighetsärendet gällande en studie om fisklarvers konsumtion av mikroplast. Universitetet finner att båda forskarna bakom studien gjort sig skyldiga till vetenskaplig oredlighet beträffande avsaknad av djuretiskt tillstånd. En av forskarna bedöms även ha fabricerat forskningsresultat.


Artikeln Environmentally relevant concentrations of microplastic particles influence larval fish ecology publicerades i tidskriften Science i juni 2016 och beskrev hur fiskyngel föredrog mikroplastpartiklar framför sin naturliga föda. Artikeln fick stor medial uppmärksamhet. En tid efter publiceringen anmäldes forskarna bakom artikeln för oredlighet av andra forskare. I anmälan framfördes bland annat att experimenten inte kan ha gått till så som de beskrevs i artikeln, att det inte fanns rätt djurförsöksetiskt tillstånd och att rådata från studien saknades. Den vetenskapliga artikeln drogs tillbaka från Science i maj 2017.

Ärendet har utretts och beretts av Nämnden för utredning av oredlighet vid Uppsala universitet. Beslut i oredlighetsärenden fattas av rektor.

- Vi ser mycket allvarligt på oredlighet i forskning, varje sådant fall riskerar leda till att omvärldens förtroende för forskning minskar. Det är samtidigt viktigt att vara noggrann i denna typ av utredningar så att inte oskyldiga drabbas. Det är bra att ansvarsförhållandena slutligen kunde klargöras i detta fall, säger rektor Eva Åkesson.

Frågan om eventuell påföljd för forskarna hanteras av personalansvarsnämnden.
Ta del av rapporter och beslut i ärendet.Linda Koffmar

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin