Batteriforskaren Kristina Edström får KTH:s stora pris

21-9

Bildtext

Den framstående batteriforskaren Kristina Edström, professor i oorganisk kemi vid Uppsala universitet, får KTH:s stora pris 2018. Genom hennes forskning har världen kommit närmare en lösning när det gäller energilagring. Hon har också ett stort engagemang när det gäller att inspirera och vägleda unga och lovande forskare, står det i motiveringen.


Kristina Edström, professor i oorganisk kemi, får
KTH:s stora pris 2018. Foto: Mikael Wallerstedt

”Energi är en ödesfråga för framtiden och genom Kristina Edströms gedigna forskning och kunskap har världen kommit avsevärt närmare en lösning i fråga om energilagring.Genom att ladda sin forskargärning med lika delar integritet och ihärdighet har Kristina Edström, professor i oorganisk kemi, byggt upp världsledande batteriforskning. Genom att inspirera och dela med sig av sin kreativa kompetens till yngre forskare är hon också en garant för en kvalitativ återväxt för framtiden.”

Så lyder motiveringen till att Kristina Edström får KTH:s stora pris 2018.

– Det känns ju alldeles överväldigande. Det är så stort att bli utvald av ett annat universitet än sitt hemmauniversitet. För mig betyder det extra mycket i det läge jag just nu är att försöka kraftsamla batteriforskning för Europa. Det ger mig en extra legitimitet för det jag försöker göra. Jag är också särskilt tacksam för att mitt arbete med yngre forskare lyfts fram. Det är så viktigt att uppmuntra en ny generation forskare att inspireras av forskning om batterier, säger hon. 

Kristina Edström är professor i oorganisk kemi vid Uppsala universitet. Där leder hon Nordens största grupp inom batteriforskning, Ångström Advanced Battery Centre. Utveckling av nästa generations energilagringsteknik och batteriteknik för tillämpningar inom fordonsindustrin är exempel på områden där hennes forskargrupp är särskilt framstående. Forskningen syftar till att ta fram nya batterikemier som kan ge oss kraftfullare, säkrare och billigare batterier än idag utan att tära allt för mycket på världens råvarutillgångar.

Hon är föreståndare vid forskarskolan i neutronspridning, Swedness, inom området materialvetenskap och livsvetenskaper, som pågår mellan 2016 och 2021. Forskarskolan finansieras av Strategiska Forskningsstiftelsen och syftet är att utbilda en grupp unga forskare i olika neutronspridningsmetoder, för att bli de som aktivt kommer att kunna utnyttja fördelarna av ESS som byggs i Lund.

KTH:s rektor Sigbritt Karlsson tycker att det känns utmärkt att få ge KTH:s stora pris till Kristina Edström.

– Hennes grundforskning är samhällsnyttig och kommer till användning här och nu i en värld som letar efter hållbara lösningar på energiområdet. Hennes forskning har stor bäring och betydelse för Sverige och internationellt givetvis. Som vetenskapskvinna är hon dessutom en stark förebild för många, säger hon.

---

Fakta

  • KTH:s stora pris delas ut vid promotionen i Konserthuset i november.
  • Priset, som i år uppgår till 1,2 miljoner kronor, tilldelas en svensk medborgare som genom epokgörande insatser eller upptäckter och skapande av nya värden, särskilt inom teknik men även inom vetenskap och konst, främjar vårt folks välstånd.
  • KTH:s stora pris har delats ut sedan 1945. Några tidigare pristagare är Hannes Alfvén, (fysikforskare och nobelpristagare, 1947), Assar Gabrielsson, grundare av Volvo, 1955), Elise Ottesen-Jensen (sexualupplysningspionjär och grundare av RFSU, 1971), Lennart Nilsson (medicinsk fotograf, 1972), Alva Myrdal (politiker och diplomat, 1975), Håkan Lans (uppfinnare, 1996), Robin Miriam Carlsson (artist, 2013), Max Tegmark (fysiker och kosmolog, 2015), Jonas Gardell (författare, dramatiker, komikern och artist, 2017).

Läs mer

Pressmeddelande från KTH:

Världsledande batteriforskare får KTH:s stora pris

Annica Hulth

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin