Svårt för ungdomar att identifiera falska nyheter på nätet

Många svenska ungdomar har svårt att identifiera falska eller partiska nyheter från nätet. Det visar en ny studie publicerad av tidskriften Nordicom Review. De ungdomar som själva ansåg sig vara duktiga på att hitta information online var de som presterade sämst i undersökningen.


Svenska elever rapporterar själva att de är ganska duktiga på att hitta och bedöma information online. I en studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nordicom Review har forskare undersökt svenska tonåringars förmåga att avgöra trovärdigheten i nyheter på nätet.  I studien medverkade 483 gymnasieungdomar i åldrarna 16-19 år.

Många överskattar sin förmåga

68 procent av tonåringarna som medverkade i studien värderade sin förmåga att faktagranska som god eller väldigt god och 79 procent värderade sin förmåga att söka information som god eller väldigt god. Trots detta kunde de flesta, 88 procent, inte skilja nyheter från reklam i en av Sveriges mest lästa dagstidningar. Många hade svårt att skilja sakliga texter från vinklade och identifiera manipulerade bilder. Det är tydligt att digital källkritik kan vara svårt för alla, men kanske främst för de som har en övertro på sin egen förmåga. 

Thomas Nygren.

– Det faktum att tonåringar inte är så bra på att avgöra trovärdigheten hos en källa understryker också vikten av att de har tillgång till tillförlitliga nyheter, säger Thomas Nygren, universitetslektor i didaktik vid Uppsala universitet.

Eleverna som ansåg det vara särskilt viktigt att ha tillgång till pålitliga nyheter var de som bäst lyckades skilja på trovärdiga, vinklade och falska nyheter. En ödmjukhet inför andras kunskap och nyfikenhet verkar vara av betydelse för att kunna navigera bland digitala nyheter på ett klokt sätt.

Undervisning spelar en viktig roll

Elever på det estetiska programmet lyckades i flera övningar bättre med att värdera nyheter än andra vilket tyder på en särskild kritisk blick hos dessa. För att minska de kunskapsklyftor som finns spelar utbildning en viktig roll.

– Resultaten av studien pekar på att undervisning i källkritik är avgörande för att främja kritisk och konstruktiv bedömning av nyheter på nätet hos alla ungdomar, oavsett bakgrund och hemförhållanden, säger Thomas Nygren.

---

Referens:

Artikeln "Swedish teenagers’ difficulties and abilities to determine digital news credibility" är skriven av Thomas Nygren och Mona Guath och publicerad i tidskriften Nordicom Review som ges ut av Nordicom vid Göteborgs universitet.

Projektet Nyhetsvärderaren

Thomas Nygren, universitetslektor vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, och Mona Guath, forskare vid psykologiska institutionen, ansvarar för studierna. De har utvecklats i samarbete med lärare och forskare i projektet Nyhetsvärderaren, som är ett samarbete mellan Vetenskap & Allmänhet, Uppsala universitet och RISE Interactive. Projektet finansieras av Vinnova och Uppsala universitet.

 

Läs mer:
Ödmjukhet är viktigt för förmågan till källkritik

Vaccin mot propaganda och fake news

Stort intresse för massexperiment om källkritik

Nyhetsgranskning i sociala medier kräver nya metoder

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin