Flera Uppsalaforskare får stora anslag från KAW

21-9

Bildtext

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har delat ut anslag inom flera av sina stora forskningsprogram. Sex forskare vid Uppsala universitet har utsetts till Wallenberg Scholars, en forskare blir Clinical Scholar och två forskare får anslag inom matematikprogrammet.


Uppsala universitet fick fler till Wallenberg Scholars i denna omgång än något annat lärosäte. Programmet avser att stödja och stimulera några av de mest framgångsrika forskarna vid svenska universitet. De utsedda forskarna får 18 miljoner kronor vardera under fem år.

Följande forskare har utsetts:

Dan I Andersson är professor i medicinsk bakteriologi. Hans forskning handlar om hur bakterier blir resistenta mot antibiotika och hans forskargrupp utvecklar också nya principer för antibiotikadesign, dosering och diagnostik.

Kristina Edström är professor i oorganisk kemi. Hennes forskning handlar om framtidens batterier och i det nya projektet inspireras hon av processer från naturen för att försöka skapa mer hållbara, i någon mån ”självläkande” batterier.

Taija Mäkinen är universitetslektor och forskar om vaskulärbiologi. Hennes forskning handlar om lymfsystemet och om att identifiera mekanismer som ligger bakom bildningen av lymfkärl i specifika organ och vävnader. Detta för att få kunskap om varför sjukdomar i lymfsystemet oftast slår specifikt mot en viss kärltyp eller vävnad.

Nikolai Piskunov är professor i observationell astrofysik. I sin forskning studerar han jordliknande planeter i andra solsystem. I det nya projektet kommer han att  söka efter molekyler nödvändiga för liv och planetsystem lika vårt eget.

Andreas Strömbergsson är professor i matematik. Hans forskning handlar om rörliga eller stillastående sfärer. I sitt projekt vill han vidareutveckla och skapa nya matematiska metoder för olika gränsvärdesproblem på så kallade ”homogena rum”.

Lars Tranvik är professor i limnologi. I sin forskning kommer han att undersöka hur det kommer sig att det ligger så mycket dött organiskt material kvar på sjöbottnar. Vad är det för motståndskraft hos materialet som gör att det inte brutits ner av mikroorganismer?

Stefan James vid Uppsala universitet får del av anslaget Wallenberg Clinical Scholars. Anslaget består av 15 miljoner kronor under fem år.

Stefan James är professor i kardiologi. I sin forskning arbetar han med att utveckla ett system där data från undersökningar och behandlingar inom hjärt- kärlsjukvården tas om hand på ett mer strukturerat sätt. Tanken är att se hur vården kan förbättras genom att bland annat hjälpa läkare att skräddarsy behandlingen.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har också delat ut anslag inom ramen för sitt matematikprogram.

Daniel Appelö, docent vid University of Colorado, Boulder, USA, kommer, tack vare anslaget att vara gästprofessor vid institutionen för informationsteknologi vid Uppsala universitet. Hans forskningsprojekt handlar om utveckling av metoder för datorberäkningar av vågutbredning, till exempel av akustiska eller seismiska vågor.

Jakob Zimmermann disputerade i matematik vid Uppsala universitet förra året och har tack vare anslaget erhållit en postdoktoral vid University of East Anglia, Norwich, Storbritannien. Hans planerade projekt ligger inom ett relativt nyskapat område inom matematiken - den högre representationsteorin.

Följ länkar för att läsa mer om varje persons forskning på KAW:s webbplats.

 

 

Linda Koffmar

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin