Eva Åkesson får Skyttemedaljen vid Tartu universitet

21-9

Bildtext

Den 17 maj överlämnade professor Toomas Asser, rektor vid Tartu universitet, Skyttemedaljen till Eva Åkesson, rektor vid Uppsala universitet och medlem av rådet vid Tartu universitet.


Eva Åkesson, rektor vid Uppsala universitet och
medlem av rådet vid Tartu universitet.
Foto: Mikael Wallerstedt

Eva Åkesson har som rektor vid Uppsala universitet ägnat stor uppmärksamhet åt att stärka partnerskapet mellan de två universiteten och involvera Tartu universitet i flera internationella nätverk. Efter hennes rekommendation bjöds Tartu universitet in att bli medlem i The Guilds nätverk av forskningsuniversitet år 2016.

Enligt rektor Toomas Asser har Eva Åkesson också en roll i det faktum att U4, ett nätverk inom forskning, undervisning och ledarskap, valde Tartu universitet som sin femte medlem år 2018. I nätverket ingår också Uppsala universitet och universiteten i Groningen, Göttingen och Gent.

Eva Åkesson är sedan 2017 medlem av rådet vid Tartu universitet.

– De betydande framsteg som Tartu universitet har gjort inom internationalisering är i stor utsträckning relaterade till Eva Åkessons personliga engagemang. Internationalisering är ett viktigt sätt för oss att öka medvetenheten om universitetet och att bredda våra samarbetsmöjligheter och därigenom säkerställa universitetets och hela Estlands utveckling, säger Toomas Asser.
 

Eva Åkesson och Toomas Asser, rektor vid Tartu universitet. Foto: Andres Tennus.

Förutom att visa uppskattning för Eva Åkessons personliga insatser, har utdelningen av Skyttemedaljen också en annan betydelse. Den understryker de historiska banden mellan Uppsala universitet och Tartu universitet, som grundades av Johan Skytte år 1632. Johan Skytte var riksråd och kansler vid Uppsala universitet och inrättade den skytteanska professuren vid Uppsala universitet år 1622.

Annica Hulth

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin