En genetisk dragkamp mellan könen skapar variation

I sina studier undersökte forskarna fröbaggar.

I sina studier undersökte forskarna fröbaggar.

Hos arter med sexuell reproduktion finns inte två individer som är exakt lika och forskare har länge kämpat med att förstå varför det finns så mycket genetisk variation. Ett team av forskare från Uppsala universitet visar nu att en genetisk dragkamp mellan könen upprätthåller variation, i en ny studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nature Ecology & Evolution.


För viktiga egenskaper såsom livslängd och ämnesomsättning kan könens intressen skilja sig åt. Hos många arter föredrar hanar en "lev-snabbt-och-dö-ung-livsstil” medan en betydligt långsammare livstakt är bäst för honor. Denna biologiska könskonflikt kan leda till att olika varianter av gener gynnas hos hanar och honor, vilket kan leda till en balans där båda varianterna av genen, en som är bra för hanar och en för honor, bibehålls i populationer. Forskarteamet från Uppsala analyserade DNA-sekvensen hos tusentals gener i detalj och fann ett tydligt avtryck för denna typ av balans hos de skalbaggar de undersökte.

– Vi blev förvånade över att så många gener uppenbarligen är involverade i könskonflikter. De flesta gener som uppvisade denna form av balans var gener som är aktiverade mer hos honor än hos hanar och var gener vi sedan tidigare vet påverkar ämnesomsättning och fortplantning, säger professor Göran Arnqvist som ledde forskarteamet.

– Många av dessa gener är av grundläggande betydelse för hanliga och honliga livshistorier, så denna form av genetisk konflikt mellan könen verkar på ett viktigt sätt bidra till upprätthållandet av genetisk variation. Skillnader mellan hanar och honor hjälper uppenbarligen till med att skapa genetisk mångfald, säger Arnqvist

 

Publikation

The genomic footprint of sexual conflict (2019) Nature Ecology & Evolution, DOI: 10.1038/s41559-019-1041-9
https://www.nature.com/articles/s41559-019-1041-9

Linda Koffmar

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin