Gränslös forskning om kvinnors psykiska hälsa

Lisa Ekselius, professor i psykiatri, och Agneta Skoog Svanberg, professor i reproduktiv hälsa, vill samla all den kompetens om kvinnors psykiska hälsa som finns vid Uppsala universitet.

Lisa Ekselius, professor i psykiatri, och Agneta Skoog Svanberg, professor i reproduktiv hälsa, vill samla all den kompetens om kvinnors psykiska hälsa som finns vid Uppsala universitet.

Psykisk ohälsa är ett växande samhällsproblem och kvinnor är extra utsatta. Nu har ett tvärvetenskapligt centrum för kvinnors psykiska hälsa – WoMHeR – inrättats vid Uppsala universitet. Målet är att öka kunskapen, med fokus på kvinnor i barnafödande ålder.


Lisa Ekselius, professor i psykiatri.
Foto: Mikael Wallerstedt

Den ökande psykiska ohälsan bland kvinnor är ett komplext problem som behöver belysas ur olika perspektiv. Samtidigt finns ett starkt samhällsintresse som Uppsala universitet möter med den nya satsningen, menar Lisa Ekselius. Hon är professor i psykiatri vid institutionen för neurovetenskap och föreståndare för WomHer.

– Jag tror att det betyder väldigt mycket för forskningen att lyfta det här med en tvärvetenskaplig målsättning, för det är ju ofta i gränslanden mellan ämnen som det händer saker och man gör spännande upptäckter.

Biträdande föreståndare är Agneta Skoog Svanberg, professor i reproduktiv hälsa. Hon var med och tog initiativ till satsningen tillsammans med Lisa Ekselius och två kollegor vid institutionen för kvinnors och barns hälsa: Inger Sundström Poromaa och Alkistis Skalkidou.

Vanligt under de barnafödande åren

Psykisk ohälsa bland kvinnor är särskilt vanligt under de barnafödande åren, till exempel i samband med assisterad befruktning, aborter eller förlossningar. Dessutom är kvinnor är överrepresenterade när det gäller psykiska sjukdomar som ångestsyndrom och depressionssjukdomar. Under 2000-talet har Lisa Ekselius och Agneta Skoog Svanberg arbetat tillsammans med forskningsprojekt som resulterat i ett antal doktorsavhandlingar.

Agneta Skoog Svanberg, professor i reproduktiv
hälsa. Foto: Mikael Wallerstedt

Sedan sökte de sig vidare utanför medicinen, för att bredda och fördjupa frågeställningarna. Under de senaste två åren har de byggt upp ett nätverk, som idag omfattar ett 60-tal seniora forskare inom olika vetenskapsområden. Engagemanget är stort, konstaterar Agneta Skoog Svanberg.

– I vår forskning men också i samhället i stort ser vi att det skrivs och talas väldigt mycket om psykisk ohälsa, så det känns att det här kommer rätt i tiden. En sådan här plattform där vi samlar all kunskap kring ämnet bidrar till att vi blir mer synliga.

16 doktorandprojekt har utlysts

I början av året utlystes 16 doktorandprojekt och ansökningstiden går ut den 16 februari. En grupp internationella granskare ska läsa och bedöma ansökningarna innan beslutet fattas i april eller maj.

De planerar också ett symposium i slutet av april och en forskarskola som ska ge en tvärvetenskaplig bas till doktoranderna.

– Det finns väldigt mycket kompetens vid det här universitetet, men den har aldrig riktigt varit samlad på det sätt som vi får möjlighet att göra nu, säger Lisa Ekselius och Agneta Skoog Svanberg fyller i:

– Den resa vi har gjort de här åren har varit väldigt lustfylld på det sättet att vi har förstått hur mycket kompetens och intresse det finns inom det här ämnesområdet. Det har överraskat mig och varit väldigt roligt.

Inte bara ett medicinskt problem

Den ökande psykiska ohälsan i samhället är ju inte bara ett medicinskt problem, utan kan även studeras av bland andra språkvetare, filosofer och historiker. Teknisk forskning behövs för att till exempel avbilda hjärnan eller för att utveckla AI-verktyg som kan användas i forskningen. Än är det för tidigt att säga vilka konkreta projekt som centrumbildningen ska satsa på, men ett är säkert: Det kommer att vara tvärvetenskapliga projekt som involverar forskning vid minst två vetenskapsområden.

– Det är väldigt stimulerande att samla personer med olika bakgrund och olika sätt att arbeta. Alla uppmuntrar internationella samarbeten, men också inom sitt eget universitet ska man utnyttja den möjligheten. Nu har vi klivit över gränserna och där finns jättemycket att vinna, säger Lisa Ekselius.

Annica Hulth

Tvärvetenskapligt centrum


Women’s Mental Health during the Reproductive lifespan, WoMHeR, är ett tvärvetenskapligt centrum för kvinnors psykiska hälsa. Den övergripande målsättningen för WoMHeR är att generera evidensbaserad kunskap som kan ligga till grund för strategiska beslut inom arbetsliv och samhälle. Syftet med aktiviteter som planeras är att de ska bidra till att ta fram kunskap inom området, utbilda forskare och förstärka nätverk där komplexa forskningsfrågor kan belysas ur olika perspektiv.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin