Cellgiftsbehandling med stamcellsstöd kan vara botande behandling vid MS

21-9

Bildtext

Patienter med MS (multipel skleros) kan behandlas med cellgifter och stamceller som tas från patientens eget blod. Det kallas autolog blodstamcellstransplantation och Joachim Burman forskar hur det fungerar och vilka patienter som behandlingen passar för.


Joachim Burman är docent och överläkare vid
institutionen för neurovetenskap.
Foto: Markus Marcetic

Se filmen "Den viktiga hjärnan – forskare berättar" om Joachim Burmans forskning

Joachim Burman är docent och överläkare vid institutionen för neurovetenskap. Han forskar om MS och har valt att fokusera på en typ av behandling som heter autolog blodstamcellstransplantation.

– I min forskning försöker jag besvara tre olika frågor. Den första frågan rör hur behandlingen fungerar, den andra frågan rör vem som ska ha behandlingen och den tredje frågan rör vad man kan förvänta sig om man genomgår behandlingen, säger Joachim Burman.

Med cellgifter och autolog blodstamcellstransplantation tas stamceller från patientens eget blod. Det har visat sig ha god effekt och tros vara botande behandling för en del individer med MS.

Erbjuda behandlingen till fler

Med nya metoder studeras immunförsvaret på större detaljnivå för att avgöra om det stämmer att MS är en botbar sjukdom. För att sedan kunna erbjuda den här sortens behandling till fler är det dessutom viktigt att på ett tidigt stadium identifiera patienter som har en dålig prognos.

– MS är en gräslig sjukdom där man får hjärntrötthet, tankesvårigheter, svårigheter att röra sig och i många fall även en för tidig död. På sikt tänker vi oss att människor med MS-sjukdom ska kunna leva ett friskt liv utan funktionsnedsättning.

Med hjälp av de patientregister som finns i Sverige går det att följa sjukdomsutvecklingen och uppkomst av allvarliga biverkningar. Joachim Burman hoppas på så sätt även kunna ge patienter som vill genomgå autolog blodstamcellstransplantation bra information om vad som väntar.

Annica Hulth

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin