ERC-anslag till forskare i astrofysik och fysikalisk biologi

21-9

Bildtext

Europeiska forskningsrådet (ERC) delar ut anslaget ”ERC Advanced grants” till två forskare vid Uppsala universitet: Susanne Höfner, professor i teoretisk astrofysik, och Johan Elf, professor i fysikalisk biologi.


Totalt 185 forskare med 26 olika nationaliteter får dela på 450 miljoner euro som delas ut inom 2019 års omgång av ERC Advanced Grants. Bidragen är en del av forsknings- och innovationsprogrammet Horizon 2020.

Flest bidrag fick Tyskland (35), Storbritannien (34) och Frankrike (21). Totalt sex bidrag gick till svenska lärosäten. Uppsala universitet får två av dessa.

Vindar från röda jättestjärnor

Susanne Höfner, professor i teoretisk astrofysik.
Foto: Mikael Wallerstedt

Susanne Höfner, professor i teoretisk astrofysik, får 2,456,383 Euro (cirka 27 miljoner kronor) till projektet EXWINGS (EXplaining the WINds of cool Giant and Supergiant stars with global 3D models). I projektet ska vindar från röda jättestjärnor och superjättar förklaras med nya globala 3D-datorsimuleringar.

– Vi ska göra en ny typ av modeller: både stjärna och stjärnvind samtidigt i samma globala dynamiska datorsimulering. För första gången blir det möjligt att följa flödet av materia, i tre dimensioner, hela vägen från det turbulenta, pulserande inre av en röd jättestjärna, genom stjärnans atmosfär och zonen där stoft bildas till området där vinden startar och accelereras. Vi ska också använda vår modell för att studera de ännu oförklarade vindarna från de varmare och ljusstarkare superjättarna, säger Susanne Höfner.

Resultaten från projektet EXWINGS kommer att bidra till förståelsen av grundämnenas uppkomst i stjärnor och galaxer och hjälper oss förklara var byggstenarna till jordliknande planeter kommer ifrån.

– Vi kan testa våra nya modeller mot de senaste observationerna och producera resultat som kan direkt användas inom forskning om stjärnornas utveckling, säger Susanne Höffner.

Dynamiska processer i bakterieceller

Johan Elf, professor i fysikalisk biologi.
Foto: Mikael Wallerstedt

Johan Elf, professor i fysikalisk biologi, får 2,411,410 Euro (cirka 26,5 miljoner kronor) till projektet BIGGER (Biophysics In Gene regulation - a GEnome-wide appRoach). Hans forskargrupp studerar dynamiska processer i bakterieceller med hjälp av känsliga optiska metoder och kvantitativa modeller. Under de senaste åren har de utvecklat en ny metod för att undersöka komplicerade processer i stora cellbibliotek.

– Vi ska ta reda på den dynamiska strukturen av en kromosom i en levande cell med hög tids- och rumsupplösning. Vi vill besvara den allmänna frågan om huruvida kromosomen bara är en endimensionell lagringsenhet för genetisk information, eller om även den fysiska strukturen är viktig för hur en gen uttrycks. Vi vill också undersöka den till synes enkla frågan hur en cell bestämmer när det är dags att påbörja kopieringen av sitt DNA inför nästa celldelning, säger Johan Elf.

Det är tredje gången han får anslag från ERC. Tidigare har han fått både ERC Starting Grant (år 2007) och ERC Consolidator Grant (år 2014). 

– Anslagen har gjort att vi vågat angripa mycket svåra forskningsfrågeställningar som har krävt komplicerad och tidsödande metodutveckling, säger Johan Elf.

Annica Hulth

Fakta: ERC-anslag


  • Europeiska forskningsrådet (ERC)väljer varje år ut och finansierar de bästa, mest kreativa forskarna i alla nationaliteter och åldrar för att driva projekt med bas i Europa. ERC erbjuder fyra centrala bidragssystem: Start, Consolidator, Advanced och Synergy Grants.
  • ERC Advanced grant delas ut till väletablerade toppforskare som är vetenskapligt oberoende och vars forskningsresultat visar att de är ledande inom sitt forskningsområde.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin