Forskare föreslår snabba åtgärder för psykisk hälsa

Emily Holmes, professor i psykologi vid Uppsala universitet, är en av 24 experter som skrivit en artikel om behov av åtgärder för den psykiska hälsan under Covid-19-pandemin.

Emily Holmes, professor i psykologi vid Uppsala universitet, är en av 24 experter som skrivit en artikel om behov av åtgärder för den psykiska hälsan under Covid-19-pandemin.

Det finns ett brådskande behov av att ta itu med skadliga effekter på den psykiska hälsan under Covid-19-pandemin. Det skriver 24 experter i en artikel i den vetenskapliga tidskriften Lancet Psychiatry. En av författarna är Emily Holmes, professor i psykologi vid Uppsala universitet.


De 24 experterna har publicerat en ”färdplan” för att bevara den psykiska hälsan genom pandemin. Artikeln baseras på två brittiska undersökningar som gjordes i slutet av mars, veckan efter att ”lock down” infördes i Storbritannien.

Undersökningarna, där totalt 3 297 personer deltog, visar att allmänheten redan är väldigt bekymrad över sin mentala hälsa som konsekvens av Covid-19-pandemin. Deltagarna i studien hade besvär relaterade till Covid-19, såsom ökad ångest, rädsla för psykisk ohälsa och bristande stöd och hjälp. Därför kräver nu de 24 experterna att den mentala hälsan övervakas i realtid i Storbritannien och globalt.

Utforma digitala appar

Det är särskilt viktigt med stöd till sjukvårdspersonal och utsatta grupper, menar artikelförfattarna. Den speciella situationen kräver att man utformar digitala appar och program som kan användas på distans.

– Vi lever alla med en osäkerhet utan motstycke och stora förändringar i hur vi lever våra liv som ett resultat av coronavirus-pandemin. Våra undersökningar visar att dessa förändringar redan har en betydande inverkan på vår mentala hälsa, säger Emily Holmes.

Hon anser att regeringar måste hitta evidensbaserade sätt att öka motståndskraften i våra samhällen och hitta sätt att behandla psykisk ohälsa på distans för att komma ut ur denna pandemi med god psykisk hälsa.

– Sjukvårdspersonal i frontlinjen och utsatta grupper som äldre och personer med allvarliga psykiska hälsotillstånd måste prioriteras för snabbt stöd, säger Emily Holmes.

Bevara den psykiska hälsan

I artikeln ställs krav på övervakning i realtid av ångest, depression, självskadebeteende och andra psykiska hälsoproblem i Storbritannien och globalt. För att bevara den psykiska hälsan behöver man snabbt ta fram evidensbaserade program och behandlingar som kan nås på distans, via dator eller mobiltelefon.

– Rapporten uppmanar också till att lära sig mer om de positiva sätt människor använder för att stödja sin psykiska goda hälsa under pandemin, säger Emily Holmes.

Annica Hulth

Fakta


  • 24 ledande experter på psykisk hälsa, inklusive forskare i neurovetenskap, psykiatriker, psykologer, folkhälsoexperter kom samman för att skapa en färdplan som publicerades i tidskriften Lancet. Expertgruppen inrättades av Academy of Medical Sciences och MQ, en brittisk forskningsorganisation för psykisk hälsa.
  • Artikeln baseras på en undersökning av Ipsos-MORI där 1099 personer deltog, och en undersökning gjord av organisationen MQ, där 2198 personer deltog.

 

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin