De utvecklar metod för utvärdering av coronaimmunitet

Ulf Landegren, professor i molekylärmedicin vid Uppsala universitet

Ulf Landegren, professor i molekylärmedicin vid Uppsala universitet

Hallå där… Ulf Landegren, professor i molekylärmedicin vid Uppsala universitet, vars forskarteam just nu utvecklar en ny metod för storskalig analys av immunitet mot coronaviruset och utvärdering av potentiella vacciner.


Vad pågår i laboratoriet?
– Med finansiellt stöd från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse utvecklar vi en variation på ett av våra redan etablerade verktyg för identifiering av målproteiner. I nuläget införskaffar vi det material som krävs, och anslaget täcker inköp av nödvändiga reagenser. Projektet i sig är ett av flera biovetenskapliga initiativ som just nu koordineras av SciLifeLab i syfte att effektivisera kampen mot corona.

Vad kommer ert arbete att tillföra vården?
– Samhället står inför en enorm utmaning och över hela världen bedrivs forskning med fokus på corona, vilket gör det till en utmaning att bidra med något helt unikt. Med det sagt hoppas vi dra vårt strå till stacken genom att skapa en metod för storskalig analys av vilka som bär på antikroppar och därmed är immuna mot viruset. Lyckas vi med vår speciella ansats så kan den också få betydelse för utvärdering av potentiella vacciner.

När kan ni presentera ett resultat?
– Det här är en uppgift vi prioriterar och förhoppningsvis inleder vi patientprover redan innan årsskiftet. Å andra sidan verkar vi under allt annat än optimala förhållanden. Själv arbetar jag hemifrån och deltar i planeringen via digitala mötesplatser, då projektet når laboratoriet krävs ett tydligt schema för vem som ska vara på plats vilka tider för att skynda på processen med bibehållen social distansering. Sammantaget är det, som alltid i forskning, svårt att förutspå ens ungefärliga tidsramar.

Ser du en risk att pågående kris driver forskningen för snabbt framåt?
– Just nu finns ett stort behov av tillgängliga data, och det är uppenbart att vissa publiceringar sker utan att ha föregåtts av sedvanlig vetenskaplig granskning. Samtidigt befinner vi oss i en extrem situation där kortast möjliga väg från utlysning till resultat sannolikt är samhället till gagn. I detta ligger givetvis en risk att många uppfinner samma hjul samtidigt, och här har SciLifeLab en mycket viktig roll som koordinator av det arbete vi bedriver i Sverige.

Innebär det att forskarsamhället ställer om från konkurrenstänkande till laginsats?
– Många uttrycker att de är beredda att hjälpa till där det behövs, och förhoppningsvis lever vi upp till det även i skarpt läge – den grupp som levererar en produkt som blir brett använd kommer ju att ha rättigheterna till något mycket värdefullt. På längre sikt hoppas jag att situationen bidrar till en ökad förståelse bland oss forskare kring vårt uppdrag att både tillgängliggöra och förklara resultaten av vårt arbete.

Fakta


  • SciLifeLab (Science for Life Laboratory) samordnar forskningsinsatser inom framtagande av alternativa diagnosmetoder, utveckling av behandlingar och kartläggning av hur virusets genetiska material ändras över tid samt skapande av biobanker med patientprover för framtida forskningsinsatser.
  • Satsningen möjliggörs med ett mångmiljonstöd från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse för omedelbar finansiering av lovande projekt.
  • Hittills har stöd beviljats till elva projekt med fokus på virus- och immundiagnostik för covid-19 och sex initiativ kring provinsamling och biobanker.
  • Till de utvalda projekten hör PLA-based large-scale analysis of Corona virus immunity under ledning av Ulf Landegren, professor i molekylärmedicin vid institutionen för immunologi, genetik och patologi, Uppsala universitet.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin