Stöd till 15 forskningsprojekt om Covid-19

SciLifeLab satsar brett på forskning om Covid-19 tillsammans med Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Här är SciLifeLabs byggnad vid BMC i Uppsala.

SciLifeLab satsar brett på forskning om Covid-19 tillsammans med Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Här är SciLifeLabs byggnad vid BMC i Uppsala.

Nu satsas stora resurser på att bekämpa coronapandemin med hjälp av den infrastruktur som finns vid SciLifeLab. Totalt 67 projekt i landet får finansiering, varav 15 projekt vid Uppsala universitet. Forskare vid Uppsala universitet är koordinatorer för fyra av nio olika forskningsområden.


Det är en bred satsning på forskning om Covid-19 – inom allt ifrån virusdiagnostik och serologi, till biomarkörer, läkemedelsutveckling och datamodeller – som SciLifeLab nu lanserar tillsammans med Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Bland 285 ansökningar har 67 projekt beviljats finansiering. Utöver förmåga att skapa kunskap av direkt nytta för att bekämpa coronapandemin, valdes projekten ut baserat på vetenskaplig kvalitet och möjlighet att forma synergier, samarbeten, och bidra till open data.

De finansieras med 50 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, kommer att bidra med prover, teknik och kunskap inom nio olika områden. Fyra av dessa områden koordineras av forskare vid Uppsala universitet.

 • Mia Philippson, professor vid institutionen för medicinsk cellbiologi, koordinerar området Biobanker.
 • Ulf Gyllensten, professor vid institutionen för immunologi, genetik och patologi, koordinerar två områden: Virusdiagnostik och Virusets mutationsmönster.
 • Johan Rung, forskare vid institutionen för immunologi, genetik och patologi, koordinerar området Data-driven virusforskning – modeller och AI.

Finansierade projekt

Här är en lista över de projekt vid Uppsala universitet som fått anslag, inom sju av nio områden:

Biobanker

 • Uppsala COVID-19 ICU Biobank, Michael Hultström

Virusdiagnostik

 • COVID-19 screening test design, Masood Kamali-Moghaddam

Virusets mutationsmönster

 • Rapid cDNA and direct RNA sequencing of SARS-CoV-2 using Oxford Nanopore, Lars Feuk

Storskalig och högkvalitativ serologi

 • Biological investigations of Covid-19 in cancer patients, Gunilla Enblad
 • Peptides for serological test of COVID-19 antibodies and as molecular tools, Ulf Göransson
 • Large-scale production of a bio-safe antigen of COVID-19 and chimeric bat coronaviruses, Kenta Okamoto
 • PLA-based large-scale analysis of Corona virus immunity, Ulf Landegren
 • SICoV – Serological Investigations on SARS-CoV-2 and other coronaviruses – improved diagnostics and knowledge, Åke Lundkvist

Systembiologi av virusinfekterade celler

 • Mapping SARS-CoV-2 host-pathogen interactions for drug repurposing, Ylva Ivarsson

Läkemedelsutveckling och utvärdering av befintliga läkemedels effekt mot Covid-19

 • NEVERMORE COVID – Establishing a drug discovery platform for corona virus disease, Kristian Sandberg
 • Multi-level profiling of Coronavirus-infected cells by combining Viral Entry Assays, Cell Painting, and DrugSEQ, Ola Spjuth
 • An adaptable therapeutic technology platform to treat SARS-CoV infections in immune suppressed individuals, Sara Mangsbo
 • FRAGMENT2DRUG, Jens Carlsson
 • Chemographic characterization of compounds binding to seven identified molecular targets from SARS-CoV-2, Anders Backlund

Virusets förekomst i samhället och miljön

 • Detection, monitoring and genetic evaluation of SARS-CoV2 in wastewater treatment plants, Anna J. Székely

Biomarkörer och systemimmunologi

Data-driven virusforskning – modeller och AI

Annica Hulth

SciLifeLab – fakta


 • SciLifeLab, Science for Life Laboratory, är ett nationell center för molekylära biovetenskaper i Sverige, som utvecklar och underhåller unik forskningsinfrastruktur, tjänster och dataresurser för livsvetenskaplig forskning.
 • SciLifeLab drivs gemensamt av sina fyra grundande universitet: KTH, Karolinska Institutet, Stockholms universitet och Uppsala universitet. Cirka 200 forskargrupper, 1 500 forskare och 40 nationella infrastruktursfaciliteter är kopplade till SciLifeLab.
 • De två huvudnoderna är placerade i Stockholm och Uppsala, men SciLifeLab har nationella faciliteter vid alla större svenska lärosäten.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin