Många deltar i studie av covid-19-symtom

En av forskningsledarna för COVID Symtom study är Tove Fall, professor i molekylär epidemiologi vid Uppsala universitet

En av forskningsledarna för COVID Symtom study är Tove Fall, professor i molekylär epidemiologi vid Uppsala universitet

Över 145 000 personer i Sverige deltar nu i forskningsprojektet COVID Symptom Study som leds av forskare vid Lunds universitet och Uppsala universitet. Genom att deltagarna dagligen ägnar en minut åt att rapportera in sina eventuella sjukdomssymtom i appen så hjälper de forskarna att få en bred bild av spridningen av covid-19 i hela Sverige.


Var nästa utbrott håller på att ske och hur stort det kommer att bli, är frågor forskarna vill kunna besvara.

– Med hjälp av mobilappen kan vi få in tidiga tecken på om andelen av befolkningen med sannolik symtomatisk covid-19 ökar eller minskar i ett område. Vi får en snabb bild av sjukdomsläget och kan visa nya sammanställningar varje dag. Tack vare att det är så många användare så har vi också möjlighet att få till bra uppskattningar för hela landet, säger Tove Fall, professor i molekylär epidemiologi vid institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala universitet och en av forskningsledarna.

Lanseras snart i Indien

Appen COVID Symptom Study används redan i Storbritannien och USA, och lanseras snart även i Indien. Appen är utvecklad av läkare och forskare vid King’s College i London och Guys and St Thomas’ Hospitals i samarbete med ZOE Global Ltd, ett hälsoföretag som bildats som en spin-off från King’s College i London och Guys and St Thomas’ Hospitals. Appen är dock helt icke-kommersiell och har nu mer än tre miljoner användare globalt.

– Det är tack vare att min kollega Paul Franks som är professor vid Lunds universitet redan hade ett etablerat forskningssamarbete med de brittiska forskarna och med ZOE som vi har fått möjlighet att så här snabbt anpassa appen till svenska förhållanden. Eftersom Paul, Maria Gomez och jag känner varandra väl genom våra samarbeten inom diabetesforskning gick det också väldigt fort att få till ett samarbete mellan Lunds universitet och Uppsala universitet, säger Tove Fall.

Förutsäger ökat tryck till sjukvården

I Storbritannien har data från appen kunnat förutsäga ökningar i söktryck till sjukvården med 5-7 dagars varsel. På samma sätt kan forskningsprojektet i Sverige bidra med information till exempelvis myndigheter, kommuner och regioner om andelen sannolikt smittade ökar snabbt i vissa områden, vilket kan kräva snabba insatser eller omprioriteringar. Det kommer även finnas möjlighet att med hjälp av app-data identifiera nya riskfaktorer för en svårare sjukdomsbild vid covid-19, liksom alla olika sorters symtom som covid-19 förefaller kunna orsaka.

Större delen av forskningsgruppen som arbetar med COVID Symptom Study arbetar vid Lunds universitet som också är huvudman för studien. Lundforskarna har flera olika inriktningar inom bioinformatik, statistik, fysiologi och epidemiologi. Forskarna från Uppsala universitet bidrar med ytterligare epidemiologisk kompetens, hjälper till att tolka analyser och att granska felkällor. De har hjälpt till med att tolka och översätta frågorna till svenska.

Vidare arbetar de med att kalibrera resultaten mot data från andra svenska källor som till exempel hur många som har testats positivt för viruset i ett visst område, hur många som är inlagda på sjukhus, hur många som behöver intensivvård och hur många som har avlidit. Förutom professor Tove Fall är det också Beatrice Kennedy, postdoc i Tove Falls forskargrupp som just nu arbetar heltid med COVID Symptom Study.

Jämföra data i olika länder

I och med att COVID Symptom Study redan används i flera länder går det jämföra data mellan de olika länderna. I första mätningen ser det ut som att en mycket större andel av befolkningen har coronaviruset i Sverige jämfört med Storbritannien den 10 maj.

– Givet utvecklingen den senaste tiden i UK där antalet nya bekräftat smittade minskat kraftigt så tror vi att detta återspeglar en skillnad i andelen sjuka i befolkningen. Men vi behöver också titta på felkällor. Svarar svenskar annorlunda? Beror det på praktiska saker som att nästan alla hushåll i Sverige har en febertermometer hemma och att vi oftare tar tempen än man gör i Storbritannien? Kan vi ha översatt frågorna på ett sätt som gör att svenskar läser frågan på ett annat sätt än britterna gör?

Risk för överanvändning av appen

Det finns också risk för överanvändning av appen bland de som redan har symptom, säger Tove Fall.

– I och med att sjukvården inte har haft möjlighet att testa alla som kan ha drabbats av covid-19 är många deltagare glada att de kan rapportera till oss. De har symptom och vill gärna berätta det för någon och de känner att de kan bidra till forskningen.

Efter att ha laddat hem appen, godkänt sitt deltagande, och fyllt i en kort hälsodeklaration så tar det för deltagarna ungefär en minut om dagen att rapportera hur de mår. Alla deltagare uppmuntras att rapportera dagligen, även om de är friska, för att bilden av smittspridningen ska bli så korrekt som möjligt.

– Vi kommer att fortsätta arbeta med det här projektet tills coronaepidemien har klingat ut. Ingen vet hur lång tid som epidemin kommer att fortsätta så det är utmärkt om vi kan få möjlighet att arbeta med att försöka förutsäga utvecklingen på förhand så att samhället kan få mer tid att förbereda sig, säger Tove Fall.

Elin Bäckström

Så fungerar appen COVID Symptom Study


  • All data från deltagare i Sverige skickas krypterat till ZOE i Storbritannien som sedan delar avidentifierad information med forskare i Sverige.
  • Appen är ingen smittspårningsapp, och den spårar inte deltagarens rörelsemönster via GPS eller Bluetooth.
  • Appen kan inte ge någon diagnos eller några hälsoråd, och man kan inte få kontakt med sjukvården via appen.

 

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin