Familjebildning minskar kvinnors sannolikhet att ha välavlönade jobb

Kvinnor som fått sitt första barn har mer sällan en nyckelposition på arbetet, i jämförelse med män, vilket kan bero på att dessa anställningar kräver hög närvaro på arbetet.

Kvinnor som fått sitt första barn har mer sällan en nyckelposition på arbetet, i jämförelse med män, vilket kan bero på att dessa anställningar kräver hög närvaro på arbetet.

Efter första barnets födelse ökar kvinnors frånvaro från arbetet relativt mäns. Samtidigt minskar kvinnors sannolikhet att ha ett jobb där de är ensamma om sin kompetens på arbetsplatsen. Det visar en ny rapport från IFAU, Institutet för arbetsmarknads– och utbildningspolitisk utvärdering.


Nyckelpersoner på en arbetsplats har en kompetens som inte många andra har. Om de är oväntat frånvarande från arbetet, till exempel på grund av vård av sjuka barn, kan det vara svårt för kollegor att täcka upp och utföra den frånvarande kollegans arbetsuppgifter.

Kvinnor som fått sitt första barn har mer sällan den här formen av anställningar, i jämförelse med män. Kvinnors sannolikhet att jobba i en nyckelposition minskar kraftigt efter det första barnets födelse, medan män är relativt opåverkade.

– Vi kan inte veta om denna minskning beror på att kvinnorna till följd av större familjeansvar väljer bort den här typen av arbetsuppgifter, eller om arbetsgivarna väljer bort kvinnorna när de rekryterar till dem. Troligen är det en kombination. Mönstret är intressant och det bidrar sannolikt till att kvinnors inkomster halkar efter mäns. Arbete i nyckelpositioner är ofta förknippat med god löneutveckling och stabila anställningar, säger Olof Rosenqvist.

Han är gästlärare i nationalekonomi vid Uppsala universitet, forskare vid IFAU och en av rapportförfattarna. De andra två är Ghazala Azmat, professor vid Sciences Po i Paris och Lena Hensvik, professor vid nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet.

– Förutom att peka på vikten av ett jämställt familjeliv där föräldrarna delar på ansvaret för barnen visar vår forskning att om fler arbetsplatser organiserades på ett sätt som minskade sårbarheten för oväntad frånvaro från arbetet skulle detta kunna innebära en jämnare inverkan av familjebildning på kvinnors och mäns inkomstutveckling. Självklart är dock en sådan omställning väldigt utmanande för många företag och ibland kanske det inte alls är möjligt, säger Lena Hensvik.

Annica Hulth

Studerade par från 1997 till 2013


I rapporten av Ghazala Azmat, Lena Hensvik och Olof Rosenqvist studeras män och kvinnor som fick sitt första barn tillsammans under åren 1999–2007. Paren följs från och med 1997 till och med 2013 vilket gör det möjligt att observera hur skillnader inom paren i termer av lön, frånvaro från arbetet och innehav av nyckelpositioner (definierat som jobb med få ersättare) utvecklas före och efter det första barnets födelse. Data kommer huvudsakligen från Flergenerationsregistret och Lönestrukturstatistiken vid SCB och i rapporten följs drygt 50 000 par.

Läs mer

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin