Bidrag till Uppsalaforskning inom informations- och kommunikationsteknologi

Stiftelsen för strategisk forskning delar ut nära 200 miljoner kronor i bidrag till sex forskningsprojekt som är riktade mot utvecklingen av hårdvara för snabbare, effektivare och energisnålare informations- och kommunikationsteknologi (ICT). Två av de sex bidragen går till projekt vid Uppsala universitet.


Bidragen från Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) delas ut inom ramen för forskningsprogrammet ”Computing and Hardware for ICT Infrastructures (SSF CHI)”. Sex projekt finansieras med mellan 28 och 35 miljoner kronor vardera under fem år.

– Tillsammans har de förutsättningar att stärka Sveriges position inom viktiga områden för vår industri och konkurrenskraft, säger Jonas Bjarne, forskningssekreterare hos SSF.

Två av projektbidragen går till forskning vid Uppsala universitet:

Klas Hjort, professor i materialvetenskap, särskilt mikrostrukturteknik vid institutionen för materialvetenskap, får bidrag till projektet ”Hårdvara för energieffektiva kroppsnätverk”. Projektet handlar om hur elektronik kan integreras i samspel med våra rörelser och kroppar i kroppsburna nätverk av sensorer, skärmar och smarta apparater i våra kläder, på vår hud eller till och med som implantat.

Thiemo Voigt, professor i trådlösa sensornätverk vid institutionen för informationsteknologi, får bidrag till projektet ”ZeroIoT: Det trådlösa sakernas internet, nu utan batterier”. Projektet fokuserar på ett energisnålt, batterilöst sakernas internet för tillämpningar inom sjukvård och fjärrövervakning.

I de forskningsprojekt som nu får medel ingår också samarbeten med större och mindre företag samt med EU:s stora internationella forskningsprogram inom ICT-området.

 

Anna Malmberg

Om SFF:


Stiftelsen för Strategisk Forskning (SFF) är en fri, oberoende aktör inom det offentliga forskningsfinansieringssystemet och finansierar forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin. SSF.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin