Runforskning i Uppsala får stöd från USA

Svensk-amerikanen Myrna G. Smith har under en lång följd av år stöttat runforskningen vid Uppsala universitet. Nu har hon gjort ett testamentariskt förordnande om 1,5 miljon dollar till stöd för att säkra och utveckla framtida runforskning vid universitetet. Tillsammans med ett tillskott från Uppsala universitet på 5 miljoner kronor stärker stödet framtidens forskningsmiljö inom runologi och språkhistoria vid Institutionen för nordiska språk.


Myrna G.Smith är från Minnesota men har rötter i Skåne. Hon ingår i styrelsen för American Association for Runic Studies, en organisation i USA som bildats för att stödja utbildning och forskning om runor och runstenar i USA och Europa.

Myrna G. Smith

Intresset för runor och runforskning är stort i USA. Många svensk-amerikaner är nyfikna på sin historia. Det finns nära 7 000 runstenar och andra runinskrifter i världen och i USA finns ett hundratal runobjekt. Ingen av runstenarna i USA är vikingatida utan har ristats senare, sedan intresset för runor vaknade på 1800-talet.

– Uppsala universitet är världsledande inom runforskningen, mycket tack vare den framstående runologen professor Henrik Williams vid Institutionen för nordiska språk och hans kolleger. Som svensk-amerikan är jag stolt över det skandinaviska kulturarvet och jag vill stödja runforskning och bidra till den framtida utvecklingen, säger Myrna G. Smith.

Säkerställer spetskompetens och bredd

Donationen på 1,5 miljoner dollar kommer att betalas ut till organisationen American Friends of Uppsala University (AFUU). För att säkerställa kontinuiteten inom Uppsala universitets runforskning har AFUU träffat en överenskommelse med Uppsala om ett tillskjutande bidrag från Uppsala universitet om 5 miljoner kronor. Universitetets bidrag kommer att betalas ut under fyra år med start 2021.

– Vi är så klart mycket glada och tacksamma för detta betydande bidrag till institutionen, säger David Håkansson, prefekt vid institutionen för nordiska språk. Det säkerställer Uppsala universitets spetskompetens och bredd inom runologi och språkhistoria. Det är ett viktigt tillskott för vår forskningsmiljö inom det språkhistoriska området – ett klassiskt forskningsfält, som inte bara ger oss kunskap om hur språket har förändrats under årens lopp utan också är av stor vikt för vår förståelse av det förflutna. Språkhistorien hjälper oss också att förstå dagens språkliga landskap och är därmed väsentlig för den teoretiska och metodiska utvecklingen inom språkvetenskapen.

Förenar tradition med moderna perspektiv

Henrik Williams. Foto: Stewen Quigley

Henrik Williams är runolog och professor i nordiska språk vid Uppsala universitet och hans professur kommer under våren att omvandlas till en professur i runologi. Hans forskning förenar den etablerade forskningstraditionen med moderna språkvetenskapliga perspektiv. Förutom att tolka runskriften vill han också föra in en social dimension i förståelsen av inskrifterna. Hur levde och tänkte människor för tusen år sedan?

– Vi försöker utvinna budskapet ur till synes fattiga runtexter. Runorna fascinerar och lockar till försök att förstå den tidens människor och samhälle – och ger oss även perspektiv på vår egen tid, säger Henrik Williams.

Anna Malmberg

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin