Stefania Barca ny gästprofessor på Zennströms klimatprofessur

Stafanica Barca är särskilt inriktad på rättvisefrågor kopplade till miljö och frågor rörande klass och klimat.

Stafanica Barca är särskilt inriktad på rättvisefrågor kopplade till miljö och frågor rörande klass och klimat.

Stefania Barca från Universidade de Coimbra i Portugal blir Uppsala universitets fjärde gästprofessor på Zennströms klimatprofessur med inriktning klimatledarskap. I sin forskning är Stefania Barca särskilt inriktad på rättvisefrågor kopplade till miljö och klimatförändringar.


Den tioåriga gästprofessuren, där en ny professor inbjuds varje eller vartannat år, finansieras genom en tidigare donation av entreprenören Niklas Zennström till Uppsala universitet.

– Klimatfrågan är en komplex samhällsutmaning som kräver tvärgående kunskap från olika forskningsområden. Zennströmprofessuren med fokus på klimatledarskap har just en sådan gränsöverskridande inriktning och är viktig för universitetets utveckling på detta område. Vi hälsar Stefania Barca varmt välkommen till Uppsala universitet, säger rektor Anders Hagfeldt.

Fokus på rättvisefrågor

Stefania Barca är verksam inom områdena samhällsvetenskap, ekonomisk historia och samhällshistoria. Hon är särskilt inriktad på rättvisefrågor kopplade till miljö och frågor rörande klass och klimat. Under sin gästprofessorsperiod vid Uppsala universitet planerar hon för bland annat undervisning och akademiska samtal och möten kring klimaträttvisa (climate justice).

– Rättvisefrågor är en viktig del av arbetet med klimatledarskap. De länder och medborgare som har störst behov av förbättringar av levnadsförhållanden är också ofta de som drabbas värst av effekterna av klimatförändringarna. De rika länderna och de rika medborgarna behöver ta ett ökat ansvar för att förändra sitt sätt att leva. Stefania Barcas forskning handlar om just dessa frågor och har även kopplingar till ursprungsbefolkningar och mer allmänt om klass och rättvisa i förhållande till klimatledarskapsarbetet. Därför passar hon väldigt bra in i serien med Zennströmprofessorer, säger professor Marika Edoff ordförande i rekryteringsgruppen för professuren.
 

Linda Koffmar

Om gästprofessuren i klimatledarskap


Den tioåriga gästprofessuren i klimatledarskap, där en ny professor inbjuds varje eller vartannat år, finansieras genom en tidigare donation av entreprenören Niklas Zennström till Uppsala universitet. tidgare gäsprofessorer är: Keri Facer, Doreen Stabinsky och Kevin Anderson.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin