Organiska batterier med inbyggd hållbarhet

Christian Strietzel, doktorand vid institutionen för materialvetenskaper vid Uppsala universitet, berättar om sin forskning om organiska batterier.

Christian Strietzel, doktorand vid institutionen för materialvetenskaper vid Uppsala universitet, berättar om sin forskning om organiska batterier.

Det finns en stor efterfrågan på hållbar energilagring. Forskare vid Uppsala universitet har därför utvecklat ett helt organiskt protonbatteri som kan laddas på några sekunder. Batteriet kan laddas och urladdas 500 gånger utan någon betydande kapacitetsförlust.


Se filmen med Christian Strietzel, doktorand vid institutionen för materialvetenskaper.

På grund av det faktum att många av de batterier som tillverkas idag har en stor miljöpåverkan, inte minst på grund av utvinning av metaller som används i dem, har utgångspunkten för forskningen varit att utveckla ett batteri byggt av element som vanligtvis finns i naturen och som kan användas för att skapa organiska batterimaterial. Protonbatteriet är ett stort steg mot att kunna tillverka hållbara organiska batterier i framtiden.

– Sådana batterier ger nya möjligheter när det gäller användningsområden men framför allt är de hållbara eftersom det inte krävs någon gruvdrift för att ta fram materialen. Detta är ett stort problem med konventionella batterier. För att inte tala om all koldioxid som släpps ut vid produktion, säger Christian Strietzel, doktorand vid institutionen för materialvetenskaper vid Uppsala universitet.


Annica Hulth

Fakta


Omställningen till ett fossilfritt energisystem, i Sverige och globalt, är en av vår tids stora utmaningar. Vid Uppsala universitet finns starka miljöer inom allt från tekniker för energiomvandling, lagring, bränslen och energiöverföring, forskning om energieffektivisering och negativa utsläpp, till forskning om samhällets omställning och klimatledarskap.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin