Bidrag till forskning för omställning till en fossilfri framtid

21-9

Bildtext

Forskningsprogrammet Fairtrans – Fair Transformations to a Fossil Free Future – får bidrag med totalt 40 miljoner kronor från forskningsfinansiärerna Mistra och Formas. Målet är att forskningen, som ska involvera civilsamhället, ska underlätta och påskynda en rättvis klimatomställning. En av forskarna i programmet är Mikael Karlsson, nybliven lektor i klimatledarskap vid Uppsala universitet.


Mikael Karlsson, docent i miljövetenskap

Mikael Karlsson, docent i miljövetenskap, kom till Uppsala universitet för ett par veckor sedan då han tillträdde den nya positionen som lektor i klimatledarskap vid institutionen för geovetenskaper.

Idag kom det glädjande beskedet att programförslaget Fairtrans, som Mikael Karlsson har varit med om att utforma, har beviljats av Mistra. Totalt 40 miljoner kronor kommer att satsas på forskning för omställning till en rättvis, fossilfri framtid.

Vetenskaplig kunskap avgörande

– Vi måste lösa klimatkrisen men det måste ske på ett rättvist sätt. Klimatförändringarna utmanar alla våra samhällssystem i Sverige och världen. Det är mycket komplext. Därför är vetenskaplig kunskap avgörande för den omställning som behövs, men den behöver byggas och omsättas i dialog med aktörer från alla håll, säger Mikael Karlsson.

– Navet i programmet Fairtrans är att vi låter forskningen möta omvärlden, så att vi tillsammans kan vända konflikter till synergier. Så kan vi från universiteten ta bättre ledarskap i klimatfrågor.

Mikael Karlsson ingår i ledningen för forskningsprogrammet. Han är vetenskaplig ledare för det största delprogrammet Co-creating fair transformations to a fossil free future och medverkar i andra. En doktorand ska tillsättas och forskare från flera andra universitet deltar tillsammans med en rad andra aktörer.

Undersöka drivkrafter och hinder

– En huvuduppgift blir att undersöka drivkrafter och hinder i omställningen till ett fossilfritt rättvist samhälle. Vilka beslut behöver fattas i politiken för att komma snabbare fram? Vad anser fackföreningar, företag och miljöorganisationer? Hur kan vi skapa ett brett gemensamt lärande? Svaren på dessa frågor ska mynna ut i ett brett manifest när programmet avslutas om fyra år, berättar Mikael Karlsson.

Ett annat delprojekt handlar om hur olika samhällssektorer kan ställas om så att de blir förenliga med en nationell utsläppsbudget. Både fossila utsläpp och kolflöden i skog och jordbruk ska studeras. Inom konfliktfyllda områden som bioenergi görs insatser med sikte på att skapa ökad samsyn. Debatten om bioenergi är olycklig, menar Mikael Karlsson.

– Det finns en stor gemensam nämnare mellan olika forskare men i media och på nätet ligger fokus ofta på oenighet. Vissa ignorerar helt den vetenskapliga kunskapen. Vi vill undersöka varför det är så och verka för att identifiera gemensamma synsätt, så att ett bredare vetenskapligt väl förankrat beslutsunderlag tas fram.

Fått positiv respons

Programmet engagerar en rad intresseorganisationer, på nationell nivå men också på arbetsplatser runt om i landet. Klimatombud ska utbildas och medborgarsamtal ska genomföras.

– Jag räknar med att vi kommer att synas ordentligt, både i debatten och i samtal med enskilda och intresserade organisationer. Samtidigt ska vi publicera världsledande forskning, det är grunden. Så här långt har vi fått mycket positiv respons. Det känns som världen och Sverige svänger alltmer rätt i klimatfrågan. Det är klart hoppingivande, säger Mikael Karlsson.

 

Malin Eivergård

Om projektet Fairtrans


Stockholms universitet blir programvärd och i programmet deltar Högskolan i Gävle, KTH, Uppsala universitet, IVL Svenska Miljöinstitutet, Lunds universitet, tankesmedjan Global Utmaning, de fackliga centralorganisationerna LO, TCO och Saco samt deras förbund, Fossilfritt Sverige, Naturskyddsföreningen, KF (Kooperativa förbundet), Hyresgästföreningen, AI Sweden, Företagarna, Svenskt Näringsliv och SISD (Swedish Investors for Sustainable Development) samt andra aktörer

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin