Årets Skytteanska pristagare utsedd

År 1622 donerade Johan Skytte mark och egendom till Uppsala universitet för att etablera en professor i statsvetenskap och vältalighet. Donationen finansierar fortfarande det Skytteanska priset.

År 1622 donerade Johan Skytte mark och egendom till Uppsala universitet för att etablera en professor i statsvetenskap och vältalighet. Donationen finansierar fortfarande det Skytteanska priset.

David D. Laitin, Stanford University, är årets mottagare av Skytteanska priset i statskunskap, som delas ut för 27:e året i rad. Han får priset, statskunskapens ”Nobelpris”, för att ”originellt och förutsättningslöst belyst hur politik påverkar kulturella strategier i heterogena samhällen.”


David D. Laitin, Stanford University.
Bild: Anna Ileby

David D. Laitin har i sina många arbeten som sträckt sig från Somalia till Katalonien, det post-sovjetiska Estland och Frankrike, satt mänsklig kultur i centrum. Genom att identifiera olika kulturella subsystem; språk, religion, konst och litteratur liksom nationella traditioner och myter, visar han hur dessa påverkas av politik i en rationell process på individnivå som underskattats i tidigare forskning. Sociala system strävar vidare, framhåller Laitin, inte efter kongruens eller ”jämvikt” utan kan härbärgera alternativa övertygelsesystem. Kulturell komplexitet är därmed ett vardagligt inslag.

Priset delas ut vid en digital ceremoni den 1 oktober 2021

Linda Koffmar

Om Skytteanska priset


1622 inrättade dåvarande universitetskanslern Johan Skytte den Skytteanska professuren i statskunskap och vältalighet. Idag är det troligen världens äldsta fortfarande aktiva professur i statsvetenskap. De gårdar som var en del av den ursprungliga donationen finansierar fortfarande både forskning och det Skytteanska priset. Priset och en prissumma på 500 000 kronor delas ut av Skytteanska stiftelsen vid Uppsala universitet till den som gjort det ”mest värdefulla bidraget till statskunskapen.”

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin