Uppsala universitet undertecknar deklaration för demokrati

Anders Hagfeldt, rektor vid Uppsala universitet och Emma Frans, forskare, författare och demokratiambassadör vid Kommittén Demokratin 100 år.

Anders Hagfeldt, rektor vid Uppsala universitet och Emma Frans, forskare, författare och demokratiambassadör vid Kommittén Demokratin 100 år.

Rektor Anders Hagfeldt var en av dem som undertecknade Deklaration för en stark demokrati under en ceremoni på Uppsala slott den 11 maj. Länsstyrelsen Uppsala län och andra aktörer tog gemensamt ställning för demokratin.


I år är det 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen. Deklaration för en stark demokrati är framtagen av Kommittén Demokratin 100 år, som har i uppdrag av regeringen att arbeta för en stark demokrati. De som ansluter till deklarationen åtar sig att på olika sätt arbeta för en ökad delaktighet och kännedom om det demokratiska systemet.

Anders Hagfeldt, rektor vid Uppsala universitet.
Foto: Anna-Klara Lindeborg

Under tisdagen undertecknades deklarationen av Länsstyrelsen, Barnombudet i Uppsala län, Enköpings kommun, Heby kommun, Uppsala kommun och Uppsala universitet.

– Genom att underteckna deklarationen vill Uppsala universitet markera att den fria forskningen och högre utbildning bygger på och är beroende av det demokratiska samhället. Universiteten bidrar samtidigt till samhällets och demokratins fortsatta utveckling genom att utbilda nya generationer studenter och ta fram ny kunskap som kan bidra till att lösa samhällets utmaningar, säger Anders Hagfeldt, rektor vid Uppsala universitet.

– Demokratin är i ständig utveckling, den utmanas och förändras. Här har den starka demokratiforskningen vid vårt universitet en viktigt roll i att bidra med kunskap om demokratins förutsättningar.

Demokratiarbete i vardagen

Länsstyrelsens demokratiarbete sker i vardagen, där den statliga värdegrunden bidrar till en god förvaltningskultur som präglas av demokrati och mänskliga rättigheter. I samverkan med andra länsaktörer arbetar länsstyrelsen för ett inkluderande, jämlikt och jämställt Uppsala län.

– Många invånare känner sig inte delaktiga i det demokratiska samhället och det måste bemötas. Jag är glad att flera aktörer i länet valt att underteckna deklarationen och vill uppmuntra fler kommuner och civilsamhällesorganisationer att göra det. Med gemensamma krafter kan vi fördjupa länets arbete för en levande demokrati, säger landshövding Göran Enander.

Under ceremonin deltog även Emma Frans, forskare, författare och demokratiambassadör vid Kommittén Demokratin 100 år.

Annica Hulth

Fakta: Deklaration för en stark demokrati


Vad är Deklaration för en stark demokrati?
Kommittén Demokratin 100 år har tagit fram deklarationen Deklaration för en stark demokrati, som syftar till att samla och engagera de krafter som stödjer demokratin som styrelseskick och uppmuntra att fler tydligt tar ställning och arbetar för att stärka demokratin.

Vad åtar sig den som skriver under att göra?
Att verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet, arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin samt bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin