Uppsala universitet koordinerar nationellt projekt för att förebygga barnfetma

Professor Peter Bergsten, vid institutionen för medicinsk cellbiologi, är ansvarig forskare för projektet Prevention barnfetma

Professor Peter Bergsten, vid institutionen för medicinsk cellbiologi, är ansvarig forskare för projektet Prevention barnfetma

Övervikt och fetma hos barn och ungdomar är ett ökande problem i många länder. Med det följer ökad ohälsa, som till exempel psykisk ohälsa, diabetes typ 2, hjärt- och kärlsjukdomar samt cancer. Inom projektet ”Prevention barnfetma” studerar man barns biologi, hälsa och miljö för att skapa förebyggande insatser. Vid halvårsskiftet 2021 tar Uppsala universitet på sig koordinatorskapet för projektet.


För att stävja utvecklingen med övervikt och fetma hos barn behövs det förebyggande insatser och sedan snart ett år tillbaka är Uppsala universitet verksamt inom projektet Prevention barnfetma. Vid halvårsskiftet 2021 ökar Uppsala universitets engagemang i det 10-åriga projektet ”Prevention barnfetma” genom att Peter Bergsten, vid institutionen för medicinsk cellbiologi, tar på sig koordinatorskapet

Från behandling till prevention

Målet är att inga svenska barn skall ha fetma vid skolstarten år 2030. För att uppnå det behöver samhället samt hälso- och sjukvården så snart som möjligt styras om från behandling till prevention.

En viktig del är att samla in stora mängder data, dels om barns biologi och hälsa, dels om barns miljö. Dessa data blir avgörande för att hitta de nyckelkomponenter som ger förväntad, långsiktig preventiv effekt, och som därför behövs för att replikera rätt lösningar på nya ställen.

Projektet finansieras av Swelife, ett av 17 nationella strategiska innovationsprogram som finansieras av den svenska regeringen. Swelife samlar 25 formella och drygt 60 associerade parter samt ett nätverk av aktörer.

Petter Cronsten

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin