Fortsatt finansiering för IoT Sverige

21-9

Bildtext

IoT Sverige arbetar för att öka användningen av sakernas internet inom offentlig sektor. Det är Uppsala universitet som är värd för det strategiska innovationsprogrammet, som nu har beviljats fortsatt finansiering.


Jin Moen, programchef vid IoT Sverige.
Foto: Mikael Wallerstedt

Genom utlysningar och direkt stöd för strategiskt arbete finansierar IoT Sverige innovationsprojekt inom en mängd olika områden över hela landet. Idag meddelade Vinnova att det strategiska innovationsprogrammet får fortsatt finansiering i ytterligare tre år.

– Det är mycket glädjande besked. Programkontoret har dessutom fått utökad finansiering vilket betyder att vi nu kan växla upp vårt arbete ytterligare och fortsätta jobba för att höja hela Sveriges förmåga att skapa samhällsnytta med hjälp av IoT, säger Jin Moen, programchef vid IoT Sverige.

IoT Sverige får beröm för att arbeta strategiskt och långsiktigt med ett område som många gånger är komplext. Att arbeta med innovationsprojekt kräver uthållighet. Vidare lyfts programmets arbete med jämlikhet och jämställdhet upp som särskilt positivt i Vinnovas bedömning och motivering för fortsatt finansiering.

Uppkopplade saker i offentlig sektor

IoT Sverige vill skapa samhällsnytta genom en ökad användning av sakernas internet (IoT, Internet of Things) i offentlig sektor. Idag finns det väl utvecklad IoT-teknik som kan bidra till hållbara lösningar på olika samhällsutmaningar.

– Sveriges kommuner och regioner har kommit olika långt. I vissa kommuner finns det en ganska långt gången användning av IoT-teknik, medan man på andra håll precis har börjat upptäcka möjligheterna och nyttan med IoT, säger Jin Moen.

IoT Sverige startades 2014 och har en planerad verksamhetstid till 2026. Uppsala universitet är värd för programmet.

Annica Hulth

Fakta: IoT Sverige


  • IoT Sverige är ett av 17 strategiska innovationsprogram (SIP) som finansieras av statliga medel genom Vinnova, Formas och Energimyndigheten.
  • Det startade 2014 och har en planerad verksamhetstid till 2026.
  • Uppsala universitet är värd för programmet.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin