Oscarspris för barnhälsovård och realtidsberäkningar

21-9

Bildtext

Forskning inom mödra- och barnhälsovård samt datorteknik belönas när Uppsala universitets styrelse – konsistoriet – delar ut 2021 års Oscarspris. Årets pristagare är Ashish KC vid institutionen för kvinnors och barns hälsa och Pontus Ekberg vid institutionen för informationsteknologi.


Varje år delar Uppsala universitet ut Oscarspriset till yngre forskare vid Uppsala universitet, som "genom vetenskaplig skrift gjort sig mest välförtjänt och inger de bästa förhoppningar om fortsatt vetenskaplig författarverksamhet vid universitetet". Priset utgörs av avkastningen av Oscar II:s jubelfestdonation från 1877 och kan delas mellan två lika förtjänta forskare.

Mottagarna utses av universitetets styrelse, konsistoriet, på förslag av en kommitté bestående av fakultetsdekanerna. I år delas priset ut till Ashish KC och Pontus Ekberg som får dela på prissumman på 140 000 kronor.

Motiveringar

Med.dr. Ashish KC, institutionen för kvinnors och barns hälsa.

Varje år föds 10-15 miljoner barn runt om i världen som behöver hjälp för att börja andas. Ashish KC, som är docent i global hälsa vid Uppsala universitet, har arbetat med flera olika interventioner för att förbättra det omedelbara omhändertagandet av dessa nyfödda barn, vilket lett till bättre hälsa och överlevnad. Efter sin disputation 2016 har Ashish KC etablerat ett forskningsinstitut i sitt hemland Nepal och byggt ett brett internationellt nätverk. Hans studier om hur kvaliteten i mödra- och barnhälsovården i resurssvaga miljöer kan stärkas har fått stor uppmärksamhet och har påverkat policy lokalt i Nepal som globalt.

Fil. dr. Pontus Ekberg, institutionen för informationsteknologi.

Pontus Ekberg belönas för sina bidrag till förståelsen av grundläggande problem kopplade till realtidsberäkningar. Realtidssystem kan definieras som system som kontrollerar en miljö genom att ta emot data, bearbeta dem och returnera resultat tillräckligt snabbt för att påverka miljön inom ett givet tidsspann, till exempel i styrsystem som kräver omedelbar och korrekt respons. Genom sin forskning har Pontus Ekberg belyst komplexiteten hos denna typ av system, och bidragit med lösningar på problem som varit olösta i över 30 år. Han har även påverkat analys och design av dagens inbyggda programvara.

Linda Koffmar

Läs mer om Oscarspriset

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin