”Det finns kopplingar mellan perfektionism och psykisk ohälsa”

Alexander Rozental, vid institutionen för psykologi, vill med sin bok hjälpa människor som är perfektionister och mår dåligt av det.

Alexander Rozental, vid institutionen för psykologi, vill med sin bok hjälpa människor som är perfektionister och mår dåligt av det.

Hallå där Alexander Rozental, lektor vid institutionen för psykologi som skrivit självhjälpsboken ”Bättre än perfekt” om perfektionism.Varför behövs en sådan bok?


– Den behövs för att många kan känna igen sig i det här problemet, men inte har funderat över om det är en vana eller en del av vår personlighet. Och det finns studier som kopplar perfektionism till psykisk ohälsa när det går över en gräns.

Är det inte bra att sträva efter att göra så bra ifrån sig som möjligt?
– Om kraven är så högt ställda att de leder till en överdrift i tid och engagemang och går ut över andra saker är det ett problem. Det är bra att sträva efter att göra något så bra som möjligt, men när det sker på bekostnad av annat så kan man fundera över vad det här leder till på längre sikt.

Vad menar du när du talar om perfektionism?
– Till vardags pratar man om perfektionism som en strävan efter fulländning eller att göra något så bra som möjligt, men inom psykologin tänker vi mer på de negativa effekterna av att känna att man måste genomföra allt perfekt. En perfektionist lägger större den av sitt egenvärde på att vara bäst inom något, till exempel vara bäst på jobbet eller vara på topp i familjen, ofta på bekostnad av något annat i livet.

Är det här ett problem som ökat?
– Ja, det finns en intressant studie där man följt olika generationer. Studenter i Storbritannien och USA har fått svara på frågor om hur de upplever kraven på perfektionism och där ser man att det har ökat med varje generation sedan 1980-talet. Många tror att orsaker kan vara konkurrensen på arbetsmarknaden, tuffare krav på universiteteten och att samhället har högre krav än för 40 år sedan. Vi har också den konstanta jämförelsen med andra via sociala medier som kan bidra till att fler upplever krav på perfektionism.

Är det skillnad på kvinnor och män?
– Majoriteten som söker hjälp är kvinnor. Det kan vara så att kvinnor identifierar problemen och det kan vara så att det finns skillnad i vilka krav som ställs på kvinnor och män

Varför är det intressant att forska om perfektionism?
– Det tillhör de här kategorierna av problem som är vardagliga, sådant som människor kan uppfatta som svårt och som leder till problem men inte diagnostiseras. Vi har pågående forskning på området. Förra hösten fick personer testa ett självhjälpsprogram där deltagarna fick hjälp av våra psykologer. Nu håller vi på med datainsamling för att undersöka hur det här fungerar på lång sikt.

Åsa Malmberg

Fyra tips för dig med perfektionism


  • Våga utmana dig själv och din rädsla när du märker att perfektionismen kickar igång. Gör tvärtom vad du brukar.
  • Träna upp förmågan att uppmärksamma när det går bra. För dagbok över sådant som gick vägen.
  • Försök göra något åt dina självkritiska tankar. Hur skulle du prata till en vän som börjar bli självkritisk? Skifta perspektiv.
  • Försök hitta balans i tillvaron. Gör en tankeövning där du tänker på vem du är och vad du är värd? Är det bara baserat på dina studier eller arbete eller baserar du det på flera olika faktorer.

 

 

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin