Hedrad med egen myggart

Per Alström har nu både en fågelart och en myggart uppkallade efter sig.

Per Alström har nu både en fågelart och en myggart uppkallade efter sig.

Hallå där Per Alström, forskare vid Institutionen för ekologi och genetik, som fått en mygga uppkallad efter sig. Grattis, hur kommer det sig?


– Jag blev lika förvånad som någon annan för jag är ornitolog och har aldrig jobbat med myggor. Mathias och Catrin Jaschhof är ett tyskt par och två av världens främsta gallmyggetaxonomer som har jobbat i Sverige i många år eftersom Sverige har en så stor fauna av gallmyggor. De är intresserade av fåglar och tyckte att de ville hylla mig för min fågelforskning på det här sättet.

Hur känns det?
– Det är väldigt roligt och hedrande. I sin beskrivning skrev de: ”Den här nya Camptomyia-arten namnges för att hedra Per Alström, professor vid Uppsala universitet och en av de ledande forskarna inom nutida fågelsystematik”. Jag vill verkligen lyfta fram deras enastående forskning på skandinaviska gallmyggor under de senaste 15 åren som resulterat i att den kända diversiteten är enormt mycket högre än vad man tidigare kunnat föreställa sig. De har identifierat drygt 800 arter i Sverige i en grupp av gallmyggor och uppskattar att det finns cirka 1 000 arter. 1994 var bara cirka 50 arter kända.

Hur många olika organismer kan det finnas i världen?
– Vi har egentligen ingen aning. Den enda listan som finns över världens arter omfattar drygt 1,8 miljoner arter, men sammanställningen är ännu inte färdig. Det finns uppskattningar på 10 miljoner eller fler. Minskningen av den biologiska mångfalden är faktiskt ett ännu större problem än klimatet. Att vi utrotar arter kommer att få långtgående konsekvenser eftersom vi är beroende av den biologiska mångfalden för vår existens.

Camptomyia alstromi.Foto: Mathias Jaschhof

Vad är det för mygga som nu bär ditt namn?
– En gallmygga. Det är inga blodsugande myggor utan larverna lever troligen i svampar. Camptomyia alstromi, som den heter, påträffades i ek- och tallskog på Särö i Kungsbacka på Västkusten, men sannolikt har den större utbredning.

Du har tidigare fått arter uppkallade efter dig?
– Jag beskrev en ny fågelart från Kina och vi gav den bara det vetenskapliga namnet Seicercus soror, inget engelskt eller svenskt namn. Sedan kom ”Handbook of the birds of the world” och där bestämde de sig för att den skulle heta Alströms Warbler och sedan dess heter den så. På svenska heter den Alströms bambusångare.

Hur många arter har du själv hittat?
– Jag har varit med och beskrivit sju nya fågelarter från Asien. Dessutom har jag varit med och beskrivit tre underarter av fåglar varav två finns i Afrika och den tredje i Sydostasien.

Åsa Malmberg

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin