Temavecka för studenter om psykisk hälsa

Syftet med veckan är att informera, inspirera och förhoppningsvis minska stigmatiseringen kring psykisk ohälsa.

Syftet med veckan är att informera, inspirera och förhoppningsvis minska stigmatiseringen kring psykisk ohälsa.

Mellan den 11 och 15 oktober anordnar Studenthälsan vid Uppsala universitet för första gången evenemanget Mental Health Week. Temaveckan hålls i anslutning till den årligen återkommande internationella dagen för psykisk hälsa, Mental Health Day, den 10 oktober. Veckan vänder sig till alla studenter som är knutna till Uppsala universitet och SLU i Uppsala.


Karolin Eriksson, hälsopedagog vid Studenthälsan.

Under temaveckan erbjuds en rad olika föreläsningar, workshops och aktiviteter. Studenthälsan arrangerar och samordnar veckan, men programmet är framtaget tillsammans med bland annat studievägledare, språkverkstaden, Campus 1477, Innovation Day och Uppsala Health Summit.

– Exempel på evenemang är allt från en workshop om studierelaterad stress med tips och råd om hur kan plugga effektivt och lyckas med dina studier till att du som student kan gå och träna gratis på Campus 1477 under hela veckan. Vi har även bjudit in externa föreläsare som kommer att föreläsa om bland annat autism, suicid och perfektionism, säger Karolin Eriksson, hälsopedagog vid Studenthälsan och en av de som jobbat med att förbereda Mental Health Week.

Informera och inspirera

Syftet med veckan är att informera, inspirera och förhoppningsvis minska stigmatiseringen kring psykisk ohälsa, men även hjälpa till att framhäva de delar av universitetet som jobbar för att främja studenters hälsa.

Eva Söderman, enhetschef för Studenthälsan
vid Uppsala universitet.

Det är ett försök att göra Studenthälsan och övriga stödfunktioner mer synliga, bland annat genom att lyfta olika ämnen, genom till exempel föreläsningar och seminarier, för att belysa studenters psykiska mående.

– Flera olika rapporter tyder på att den psykiska ohälsan ökar, inte minst bland studenter, och särskilt under pandemin har isolering och ensamhet ökat. Detta evenemang är ett bra sätt att lyfta frågor kring studenters välmående brett över hela universitetet, säger Eva Söderman, enhetschef för Studenthälsan vid Uppsala universitet.

Linda Koffmar

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin